Naujienos

Nustatyti kriterijai atsijojo patikimą verslą nuo nepatikimo

Advokato Alberto Kručkausko komentaras 2019-11-14


Nuo 2019 sausio 1 d. įsigaliojęs Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) papildymas 401 straipsniu, įtvirtinant minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, padėjo atskirti patikimus juridinius bei individualiai besiverčiančius fizinius asmenis nuo nepatikimų.


Svarbu pažymėti, kad iki šiol mokesčių teisėje nebuvo jokių praktiškai taikomų kriterijų, kuriais remiantis būtų galima įvertinti patikimumą.


Patikimais laikomi tie mokesčių mokėtojai, kurie atitinka šiuos keturis kriterijus:


1. Per trejus metus iki vertinimo nebuvo skirta bauda už pajamų neįtraukimą į apskaitą, neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimą, PVM atskaitos ir sąnaudų didinimą pagal juridinės galios neturinčius dokumentus, privačių poreikių tenkinimą įmonės lėšomis bei paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ir dėl bent vieno iš padarytų šių pažeidimų nebuvo apskaičiuota daugiau kaip 15 000 Eur mokesčių.


2. Per trejus metus iki vertinimo nebuvo baustas už nelegalų darbą.


3. Įmonė ar jos vadovas nebuvo nuteistas už sukčiavimą, neteisėtą praturtėjimą, nusikalstamą veiką ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai.


4. Per metus iki vertinimo nebuvo paskirta 1 500 Eur ar didesnė bauda už tam tikrus administracinius nusižengimus ir nebuvo paskirta bauda už pakartotinai padarytą nusižengimą.


Jeigu mokesčių mokėtojas neatitinka bent vieno iš MAĮ 401 straipsnyje nustatytų kriterijų, laikoma, kad toks asmuo neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų. Po 1-3 punktuose išvardintų pažeidimų įsiteisėjimo mokesčių mokėtojas tampa neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų 3 metams, o 4 punkto atveju – 1 metams.


Mokesčių administratorius pripažįsta, kad mokesčių mokėtojas neatitinka 1 punkte nurodyto kriterijaus, jeigu paskirta bauda už bent vieną iš 1 punkte nurodytų pažeidimų bei papildomai apskaičiuota 15 000 eurų mokesčių dėl bent vieno nurodyto pažeidimo.


Apskaičiuojant 15 000 eurų sumą, papildomai už pažeidimą priskaičiuoti mokesčiai yra sumuojami, pvz., dėl pajamų neįtraukimo į apskaitą gali būti apskaičiuota pridėtinės vertės ir pelno mokesčių suma, jeigu sudėjus abiejų papildomai apskaičiuotų mokesčių sumą, bendra apskaičiuota suma viršija 15 000 eurų, mokesčių mokėtojas priskiriamas nepatikimiems mokesčių mokėtojams. Tačiau pagal atskirus padarytus pažeidimus apskaičiuotos mokesčių sumos nesumuojamos.


Pagal 3 ir 4 punktuose nurodytus kriterijus vertinamas ne tik juridinių asmenų baustumas, bet ir vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens baustumas.

Pažymėtina, kad mokesčių administratorius, vertindamas juridinių asmenų atitiktį minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams, vertina, ar vadovas buvo baustas trejų (vienerių, kai padarytas administracinis nusižengimas) metų laikotarpiu, t. y., jeigu vadovas įsidarbina juridiniame asmenyje ir nustatoma, kad jis anksčiau buvo baustas pagal 3-4 punktų nusikaltimus /nusižengimus, toks juridinis asmuo taip pat tampa neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų iki tol, kol baigiasi vadovo baustumo laikotarpis.


Tokia pati analogija dėl 4 punkte nurodytų nusižengimų taikoma ir buhalteriams. Akcentuotina, kad vadovo atleidimas arba atsistatydinimas iš užimamų pareigų, nedaro įtakos mokesčių mokėtojų atitikmens būklei, t. y. net ir tuo atveju, kai vadovas atsistatydina iš užimamų pareigų, kai dėl jo veiksmų juridinis asmuo tampa neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, juridinis asmuo vis tiek lieka neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų iki tol, kol sueina naikinamasis terminas.


Pažymėtina, kad mokesčių administratorius vertina tik tuos mokesčių mokėtojų pažeidimus, kurie padaryti nuo 2019 m. sausio 1 d., už ankstesniais metais padarytus pažeidimus mokesčių mokėtojai netraukiami į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.


Tačiau atkreipiu dėmesį, jog mokesčių administratorius vertina mokesčių mokėtojo atitikimą minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams nuo galutinio ir įsiteisėjusio sprendimo priėmimo. Pavyzdžiui, mokėtojas padarė pažeidimą 2019 m. rugsėjo 1 d., tačiau sprendimas dėl šio pažeidimo bus priimtas 2019 m. gruodžio 1 d., mokesčių mokėtojas bus laikytinas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 1 d.


Minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančių asmenų sąraše, kitaip tariant nepatikimų mokesčių mokėtojų sąraše atsidūrusioms įmonėms ir individualią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims kyla nemažai neigiamų pasekmių:


1) Informacija apie tai, kad mokesčių mokėtojas neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nėra laikoma paslaptyje ir ši informacija skelbiama mokesčių administratoriaus internetinėje svetainėje;


2) Atliekant juridinių asmenų arba individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų kontrolės veiksmus, nuo 2020 m. sausio 1 d. bus taikomi ilgesni tikrinimo senaties terminai;


3) Mokesčių mokėtojai, neatitinkantys minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, negali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;


4) Juridiniai asmenys ir individualia veikla užsiimantys fiziniai asmenys negali įgyti paramos gavėjo statuso, o tokį statusą jau turintys – šio statuso netenka.

Valstybinė mokesčių inspekcija nuo 2019 m. sausio 1 d. pradėjo skelbti mokesčių mokėtojus, kurie neatitinka minimalių patikimumo kriterijų. Šiuo metu nepatikimųjų sąraše – 47 juridinių vienetų.

 

Albertas Kručkauskas, advokatas – „ConsulTax" vadovaujantis partneris
+370 5 2653901
info@consultax.lt