Naujienos

Naujausia informacija apie prastovas ir subsidijas

2020 m. balandžio 8 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo numatyta papildoma sąlyga prastovos paskelbimui. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, darbdavys, paskelbęs prastovą ekstremalios situacijos ar karantino atveju, apie prastovos paskelbimą per 1 darbo dieną turi pranešti Valstybinei darbo inspekcijai (toliau – VDI) jos nustatyta tvarka.

Jeigu darbdavys prastovą paskelbė iki Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos, t. y. iki balandžio 8 d., tuomet apie prastovos paskelbimą VDI reikia informuoti per 3 darbo dienas nuo šio įstatymo įsigaliojimo.

Informacija VDI pateikiama užpildant VDI interneto svetainėje patalpintą formą. Pranešime dėl paskelbtos prastovos nurodomas įmonės, įstaigos, organizacijos pilnas pavadinimas ir kodas, paskelbtos prastovos laikotarpis, darbuotojų skaičius, kuriems paskelbta prastova, įmonės, įstaigos, organizacijos atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas.

Apie paskelbtą prastovą pranešimą VDI reikia pateikti tik vieną kartą (išskyrus atvejus, kai teikiama informacija apie skirtingiems darbuotojams (pvz., gamybos darbuotojai ir vadybininkai) nustatytus prastovų laikotarpius). Apie papildomai vienam ar kitiems darbuotojams paskelbtą prastovą toje pačioje įmonėje informacijos teikti nereikia. Taip pat nereikia pakartotinai teikti informacijos, jei darbuotojas, kuriam paskelbta prastova, pasinaudoja atostogomis ar jam suteikiamas nedarbingumo pažymėjimas. Iš naujo informuoti VDI reikėtų tokiu atveju, jei daugumai darbuotojų prastova būtų atšaukta, tačiau keliems darbuotojams ji dar galiotų. Labai svarbu, kad darbdavys turėtų visus reikalingus dokumentus dėl prastovos paskelbimo įmonėje (pvz., atitinkamus vidaus teisės aktus), nes esant poreikiui VDI gali juos patikrinti.

Taip pat yra pakeistas mokamų subsidijų dydis.

Subsidijos dydis apskaičiuojamas procentais nuo prastovoje esančiam darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, kuris negali būti didesnis negu darbuotojo darbo sutartyje iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino dienos nustatytas darbo užmokestis, ir darbdavio pasirinkimu sudaro:

70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų bruto (arba 1,5 MMA).

90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto (arba 1 MMA).

Dėl subsidijos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė.