Naujienos

Panaikintas Nacionalinės žemės tarnybos įsakymas

Advokatų profesinė bendrija „ConsulTax" sėkmingai atstovavo Klientų interesams ginče su Nacionaline žemės tarnyba (NŽT). Tarp šalių kilo ginčas dėl NŽT priimto įsakymo, kuriuo atsakovas išnuomavo Klientams valstybinės žemės dalį, neatsižvelgęs į visą Klientams priklausančių statinių užstatymo plotą valstybinėje žemėje. Pasak NŽT, Klientams nuosavybės teise priklausantis statinys (kiemo aikštelė) nėra savarankiškai funkcionuojantis statinys, o gyvenamojo namo priklausinys, todėl jam eksploatuoti negali būti išnuomojama valstybinė žemė.
 
Pirmosios instancijos teismas savo sprendime pažymėjo, kad statinio projekte ginčo statinys įvardytas kaip „Automobilių stovėjimo aikštelė", kas reiškia, jog šis statinys projektuotas ir pastatytas transporto priemonių stovėjimo tikslu, t. y. turintis aiškią funkcinę paskirtį, dabartinių savininkų įsigyta kaip atskiras savarankiškas statinys bei iki šiol aiškiai ir apibrėžtai naudojama tuo pačiu tikslu. Tokiu būdu teismas konstatavo, kad ginčo aikštelė kvalifikuotina kaip apibrėžto naudojimo inžinerinis statinys, kurio buvimas valstybinės žemės sklype atitinka tokio sklypo išnuomojimo ne aukciono būdu sąlygą, dėl ko NŽT priimtas įsakymas yra naikintinas.
 
Kliento interesams atstovavo ir konsultacijas teikė advokatas Olegas Kakurinas ir teisininkas Emilis Perminas.