Качество и надежность
во всем


Альбертас Кручаускас, директор-распорядитель

Качество и надежность
во всем


Альбертас Кручаускас, директор-распорядитель

Качество и надежность
во всем


Альбертас Кручаускас, директор-распорядитель
Наши

НовостиИЮНЯ 01 Об одном пункте страхования жизни - прецедент в суде

ИЮНЯ 01 Законно ли сформулировать заключение, не проведя расследования - комментарий адвоката

МАЯ 30 В суде оспаривается практика использования методов уголовного дознания в административных делах

Наши

достижения

1501222053_0_mazinta-8827d974e6589e44b69024f06e1e9c9f.jpg

Подробнее

 

Mokesčių teisės paslaugos

Nuo 2006 m. veikianti advokatų profesinė bendrija „ConsulTax“ užtikrina, kad mokestinė teisė ir visi su ja susiję klausimai būtų sprendžiami užtikrintai ir efektyviai. Kartu su nepriklausomais auditoriais ir buhalteriais dirbanti mūsų komanda konsultuoja visais mokesčių teisės klausimais ir pasiekia pačių geriausių rezultatų.

Patyrusių, aukštos kvalifikacijos „ConsulTax“ komanda padeda išspręsti mokestinius ginčus, atlieka mokestinius auditus ir atstovauja mokestiniuose tyrimuose, rengia mokestinių paskolų sutartis, dalyvauja derybose dėl mokesčių ir mokestinių prievolių. Mūsų nepriklausomi ekspertai sprendžia mokesčių planavimo ir optimizavimo klausimus bei teikia teisines paslaugas specialistams.

Mokestinė teisė ir „ConsulTax“

Mūsų teikiamos mokesčių teisės paslaugos padeda išspręsti visus šios srities klausimus. „ConsulTax“ teisininkai ir ekspertai konsultuoja bei atstovauja įvairiais šios srities klausimais.

⟡ Mokestiniai ginčai

„ConsulTax“ teikia aukštos kvalifikacijos paslaugas įvairaus pobūdžio mokestiniuose ginčuose, gina klientų teises ir interesus:

 • Atstovavimas mokestinių tyrimų ir auditų metu. Mūsų komanda atstovauja mokestinių tyrimų ir auditų metu, teikia profesionalias konsultacijas ir patarimus viso proceso metu.
 • Mokestinių paskolų sutartys ir derybos dėl mokesčių. Ekspertų konsultacija mokesčių teisės klausimais dėl mokestinių paskolų sutarčių, atstovavimas derybose su mokesčių institucijomis.
 • Mokestinės prievolės ir finansiniai nusikaltimai. „ConsulTax“ komanda atstovauja klientų interesams mokestinių prievolių ir finansinių nusikaltimų klausimais.
 • Mokesčių planavimas. Nepriklausomi mūsų ekspertai teikia strateginio mokesčių planavimo paslaugas, padeda sumažinti mokestines prievoles ir padidinti finansinį verslo efektyvumą.
 • Mokestinės teisės paslaugos profesionalams. Mokesčių auditas ir vertinimas bei kitos šios srities paslaugos. 

 

⟡ Ginčai su bankais

„ConsulTax“ paslaugos neapsiriboja vien mokesčių teise, bet apima ir kitas teisės sritis. Mūsų ekspertai yra sukaupę didelęs patirtį ginčuose su finansinėmis įstaigomis:

 • Ginčai dėl skolų restruktūrizavimo. Su skolų restruktūrizavimu susiję ginčai, pagalba atstovaujant klientų interesams ir optimalaus rezultato siekimas.
 • Ginčai dėl kredito sutarčių. Ekspertinis atstovavimas ir ginčų dėl kredito sutarčių sprendimas.
 • Ginčai dėl sutarties nutraukimo. Atstovavimas ginčuose dėl sutarties nutraukimo, kliento teisių apsaugos užtikrinimas.
 • Nesąžiningos sutarties sąlygos. Ekspertų konsultacijos ir atstovavimas bylose dėl nesąžiningų sutarties sąlygų ginčijimo.
 • Projektų finansavimas. Konsultacijos visais projektų finansavimo klausimais, pagalba užtikrinant finansinį projektų perspektyvumą.

 

⟡ Teisminiai ginčai 

Patyrę „ConsulTax“ teisininkai atstovauja įvairaus pobūdžio ginčuose tiek teismuose, tiek arbitražuose:

 • Verslo ginčai. Atstovavimas ginčuose dalyvaujančioms įmonės ir pagalba sprendžiant tiek smulkius nesutarimus, tiek ir sudėtingų teisminių ginčų atveju.
 • Atstovavimas vadovams ir akcininkams. Kvalifikuotas ginčuose dalyvaujančių vadovų ir akcininkų atstovavimas.
 • Nesąžininga konkurencija. Visos reikalingos konsultacijos nesąžiningos konkurencijos klausimais.
 • Ginčai dėl viešųjų pirkimų. Mūsų patyrusi komanda padės išspręsti su viešaisiais pirkimais susijusius ginčus.
 • Ginčai dėl ES projektų. Profesionalios konsultacijos ir atstovavimasi sprendžiant su ES projektais susijusius ginčus.
 • Administraciniai ginčai. Atstovavimas administraciniuose ginčuose dėl priimtų aktų teisėtumo.
 • Finansiniai nusikaltimai. Reikalingų, su finansiniais nusikaltimais susijusių teisinių konsultacijų teikimas ir atstovavimas.

 

⟡ Sutarčių ir verslo teisė

Advokatų profesinė bendrija „ConsulTax“ siūlo įvairias su sutarčių ir verslo teise susijusias paslaugas, teikia išsamias konsultacijas ir atstovauja šiose srityse:

 • Verslo sutartys. Kvalifikuoti patarimai visais verslo sutarčių aspektais – nuo sutarčių rengimo ir peržiūros, iki ginčų sprendimo.
 • Akcininkų sutartys. Ekspertų konsultacijos dėl akcininkų sutarčių, kliento interesų apsaugos užtikrinimas.
 • Verslo restruktūrizavimas. Profesionalios konsultacijos verslo restruktūrizavimo klausimais, pagalba viso proceso metu.
 • Bankroto ir restruktūrizavimo bylos. Reikalingi teisiniai patarimai ir atstovavimas bankroto ar verslo restruktūrizavimo atveju.

 

Kodėl verta pasitikėti „ConsulTax“ mokesčių teisės klausimais? 

„ConsulTax“ teikia aukščiausios kokybės mokesčių ir komercinės teisės paslaugas. Turėdami gilias žinias mokesčių teisės srityje, mūsų teisininkai ir nepriklausomi ekspertai sugeba pažvelgti į komercinius klausimus kitu kampu, o tai leidžia pasiūlyti klientams inovatyvius sprendimus. „ConsulTax“ vadovaujasi aukščiausiais profesiniais standartais, nuolatos kelia savo kvalifikaciją ir seka teisės aktų pakeitimus bei mokestinio reglamentavimo naujoves.

Mūsų įsipareigojimas klientams

Mokestinė teisė ir su susijusių klausimų sprendimas gali kelti stresą ir būti išties sudėtingas. Dėl šios priežasties mūsų profesionalų komanda įsipareigoja teikti aiškius ir praktiškus patarimus. Glaudus bendradarbiavimas su klientais padeda suprasti jų poreikius ir aiškiai identifikuoti klientų tikslus. Tai leidžia pasiekti geriausius rezultatus mokesčių teisės srityje.

„ConsulTax“ teisininkai laikosi aukščiausių profesionalumo ir sąžiningumo standartų bei siekia kuo geresnių rezultatų, nes kliento sėkmė – tai viso mūsų kolektyvo sėkmė.