Mūsų pasiekimai

Mūsų pasiekimai

Bendrijos teisininkai sėkmingai atstovavo pervežimų geležinkeliais bendrovei ginče su Lietuvoje veikiančia lizingo bendrove pripažįstant lizingo bendrovės atliktą vienašališką lizingo sutarčių nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu. Teismas pripažino, kad lizingo bendrovė neteisėtai nutraukė 8 mln. eurų vertės lizingo sutartį.

Apgynus Kliento interesus ginče su Lietuvoje veikiančiu komerciniu banku – teismas uždraudė bankui nutraukti 5 mln. eurų vertės kreditavimo sutartį.

Bendrijos advokatai profesionaliai atstovavo nekilnojamojo turto plėtros bendrovei ginče su Lietuvoje veikiančiu komerciniu banku dėl 580 tūkst. eurų kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo. Pateikus teismui ieškinį dėl kredito grąžinimo termino atidėjimo, banko maržos sumažinimo, civilinėje byloje sudaryta taikos sutartis, kurios pagrindu Klientui atidėtas kredito grąžinimo terminas 2 metams ir sumažinta banko palūkanų marža.

Atstovavus Klientui ginče su Lietuvoje veikiančia lizingo bendrove – teismas sustabdė lizingo bendrovės atliekamą išieškojimą iš Kliento 1 mln. eurų vertės turto.

Bendrijos advokatai, atstovavę Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros bendrovę ginče su užsienio įmone dėl pareigos atsiskaityti už atliktus projektavimo darbus, pasiekė, kad Lietuvos apeliacinis teismas galutiniu sprendimu panaikintų Vilniaus apygardos teismo sprendimą ir atmestų užsienio įmonės ieškinį dėl daugiau nei 300 tūkst. eurų skolos priteisimo.

Sėkmingai atstovavus pervežimų geležinkeliais bendrovei interesus ginče su lizingo kompanija dėl lizingo sutarčių nutraukimo ir lizingo turto grąžinimo, Klientas išsaugojo turtą, kurio vertė daugiau nei 4 mln. eurų, ir skolą lizingo kompanijai sumažino daugiau nei 50 proc.

Bendrijos teisininkai sėkmingai apgynė Kliento interesus ginče su nesąžiningu advokatu. Ginčo metu Klientui pavyko atgauti 250 tūkst. eurų advokato nepagrįstai iš Kliento išreikalauto honoraro.

Apgynus Danijos transporto kompanijos interesus ginče su lizingo kompanija dėl lizingo sutarčių nutraukimo, kompanija išsaugojo lizingo perimtą turtą, kurio vertė daugiau nei 860 tūkst. eurų.

Bendrijos advokatai sėkmingai atstovavo Kliento, stambios metalo gaminių bendrovės akcininko, interesus įgyjant kontrolinį bendrovės akcijų paketą ir struktūrizuojant sandorį mokestiniu aspektu. Bendra apsikeitimo akcijomis sandorio suma viršijo 580 tūkst. eurų.

Sėkmingai atstovauta Kliento interesams ginče su banku sustabdant priverstinį turto, kurio vertė viršijo 17 mln. eurų, pardavimo procesą. Ginčo metu Klientas sėkmingai išvengė brangaus turto priverstinės realizacijos.

Bendrijos advokatai padėjo grupei vartotojų apginti savo interesus ginčuose su bankais dėl išankstinio kredito grąžinimo mokesčio. Vartotojams buvo grąžintas bankų neteisėtai išreikalautas išankstinis kredito grąžinimo mokestis.

Sėkmingai atstovauta stambios įmonių grupės vadovo teisėms byloje dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu. Klientas įrodė, kad įmonės bankrotas buvo sąlygotas objektyvių priežasčių, susijusių su ekonominėmis aplinkybėmis, dėl ko teismas atmetė bendrovės ieškinį dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.

Bendrijos advokatai apgynė automobilių prekyba besiverčiančios įmonės interesus mokestiniame ginče su mokesčių administratoriumi. Kliento mokestinė nepriemoka buvo sumažinta daugiau nei 170 tūkst. eurų.

Bendrijos advokatai sėkmingai atstovavo Kliento, nekilnojamojo turto prekyba besiverčiančio verslininko, interesams ginče su Valstybine mokesčių inspekcija dėl daugiau nei 1,7 mln. eurų mokestinės nepriemokos išieškojimo. Ginčo metu Klientas sėkmingai pasiekė susitarimą su mokesčių administratoriumi ir išvengė priverstinio išieškojimo iš turto.

Atstovavus Kliento interesams ginče su mokesčių administratoriumi dėl daugiau nei 580 tūkst. eurų viršijančios mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo ir išdėstymo, Klientas įrodė, kad mokesčių administratorius mokestinės paskolos sutartį atsisakė pasirašyti nepagrįstai.

Bendrijos advokatai apgynė Klienčių teises ir teisėtus interesus vadinamosiose „mamyčių bylose“ nuo nepagrįsto ir ilgo baudžiamojo persekiojimo – Klienčių baudžiamosios bylos buvo nutrauktos dėl pernelyg ilgos ikiteisminio tyrimo trukmės.

Profesionaliai atstovavus laiduotojams ginčuose su bankais dėl laidavimo sutarčių vykdymo – teismai pripažino, kad bankai pavėlavo kreiptis į laiduotojus dėl prievolių vykdymo. Todėl laidavimo sutartys pasibaigė ir bankų ieškinius dėl skolų priteisimo atmetė visa apimtimi bei iš bankų klientų naudai priteisė bylinėjimosi išlaidas.

Bendrijos advokatai sėkmingai atstovavo Kliento teisėms ir teisėtiems interesams teismuose dėl įsiteisėjusiais teismų sprendimais iš Kliento priteistos ir antstolio išieškomos daugiau nei 30 tūkst. eurų skolos panaikinimo. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai pripažino advokatų kontoros argumentus dėl vykdomosios bylos nutraukimo suėjus vykdomojo rašto pateikimo antstoliui senaties terminams pagrįstais ir visiškai panaikino Kliento skolą kreditoriui.

Bendrijos advokatai sėkmingai ir operatyviai atstovavo Klientui iš skolininko išieškant daugiau nei 350 tūkst. eurų skolą pagal rašytines paskolos sutartis, nesant jokių paskolos sutarčių užtikrinimo priemonių.

Sėkmingai atstovavus Kliento teisėms ginče su mokesčių administratoriumi, buvo panaikintas mokesčių administratoriaus sprendimas, kuriuo buvo atsisakyta išdėstyti 290 tūkst. eurų mokestinę nepriemoką.

Atstovaujant Kliento – fizinio asmens – interesams teisme, panaikintas mokesčių administratoriaus sprendimas dėl turto, viršijančio 150 tūkst. eurų, arešto, įpareigojant mokesčių administratorių iš naujo spręsti klausimą dėl turto arešto taikymo.

Bendrijos advokatai sėkmingai atstovavo Kliento teisėms pripažįstant mokestinės nepriemokos išieškojimą iš Kliento turto pagal užsienio valstybės prašymą neteisėtu.

Ginant Lietuvos įmonę darbo ginče apeliacinės instancijos teisme, įrodyta darbdavio teisė bet kuriuo išbandymo termino laikotarpiu nutraukti darbo sutartį su darbuotoju.

Bendrijos advokatai sėkmingai atstovavo Kliento interesams pripažįstant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimus dėl išmokėtos paramos grąžinimo nepagrįstais.

Bendrijos advokatams sėkmingai atstovavus Kliento teisėms dėl non bis in idem (už vieną teisės pažeidimą draudžiama bausti du kartus) principo pažeidimo, buvo panaikinta mokesčių administratoriaus paskirta bauda.

Bendrijos advokatai Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje sėkmingai apgynė vartotojo pažeistas teises dėl verslininko nesąžiningų veiksmų, klaidinančios informacijos neatskleidimo ir agresyvios komercinės veiklos vykdymo, verslininkui neteisėtai ir nepagrįstai reikalaujant padengti įsigytos prekės saugojimo išlaidas, kurios buvo skaičiuojamos, vartotojui atsisakius prekės ir nutraukus nuotoliniu būdu sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį.

Su Bendrijos pagalba teisme buvo sėkmingai apginta vartotojo teisė nutraukti nuotoliniu būdu sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį ir priteista pinigų suma, kurią vartotojas sumokėjo verslininkui už prekės įsigijimą.

Sėkmingai užbaigtos derybos su mokesčių administratoriumi dėl mokestinės nepriemokos dydžio, su mokesčių administratoriumi pasirašant susitarimą dėl mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio.

Pagal Bendrijos advokatų skundą suformuota praktika dėl kriminalinės žvalgybos metu surinktos informacijos pateikimo susipažinti, kai ikiteisminis tyrimas nepradedamas.

Bendrijos advokatai pasiekė, kad pagal prašyme išdėstytus motyvus būtų nutrauktas ikiteisminis tyrimas Kliento atžvilgiu, kadangi ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas neteisėtai – nesilaikant Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimų.

Bendrijos advokatų prašymu teismas perkvalifikavo Kliento padarytą pažeidimą dėl pasišalinimo iš eismo įvykio vietos, už kurį grėsė teisių atėmimas, pagal naują ANK ir skyrė nuobaudą be teisės vairuoti transporto priemonę atėmimo.