Administraciniai ginčai

Administraciniai ginčai

Sėkmingai giname klientų interesus ginčuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis ar įstaigomis dėl viešojo administravimo subjektų priimtų administracinių aktų teisėtumo. Efektyviai atstovaujame klientų interesams tiek teismuose, tiek ginčus nagrinėjant išankstine ne teismo tvarka institucijose.