Ginčai su bankais

Ginčai su bankais

Verslo sąlygos nuolat kinta, dėl to dažnai tenka peržiūrėti prisiimtų ilgalaikių įsipareigojimų ir sutarčių su bankais vykdymo tvarką ir terminus. Tokiais atvejais banko klientas dažniausiai turi mažiau derybų patirties arba dėl susidariusių aplinkybių gali būti verčiamas sutikti su jam pasiūlytomis nepalankiomis sąlygomis. Advokatų profesinės bendrijos „ConsulTax“ sukaupta didelė ginčų ir derybų su bankais patirtis leidžia užtikrinti, kad klientui būtų atstovaujama profesionaliai ir kad būtų veiksmingai išnaudotos visos galimos teisinės priemonės kliento užsibrėžtam rezultatui siekti. Klientų pasitikėjimą didina tai, kad mes siekiame maksimalių rezultatų ne tik teismo salėje, bet ir vystant nuolatinį dialogą su bankais dėl galimo taikaus ginčo sprendimo. Bendromis pastangomis siekiame ne proceso, bet rezultato. Siekdami šio tikslo vengiame bet kokio galimo interesų konflikto, todėl teisinių paslaugų bankams neteikiame.