Ginčai su bankais

Ginčai su bankais

Tam, kad jūsų veiklai negrėstų ginčai su bankais, ekspertai pataria reguliariai peržiūrėti ir tikrinti dinamiškame verslo pasaulyje sudaromas sutartis bei įsipareigojimus. Dėl verslo sąlygų ar rinkos pokyčių gali tekti iš naujo derėtis arba peržiūrėti bankų sutartyse nustatytas ilgalaikių įsipareigojimų sąlygas ir vykdymo grafikus.

Neretai įmonėms tenka susitaikyti su joms keliamomis nepalankiomis sąlygomis arba įsivelti į ilgai trunkančius, sekinančius ir finansiškai nepalankius ginčus. Dėl šios priežasties kvalifikuota teisinė pagalba ginčuose su bankais užtikrina optimalias derybų strategijas ir padeda išvengti galimų konfliktų ateityje.

„ConsulTax“ teikiamos teisinės paslaugos ginčuose su bankais

Ilgametė advokatų profesinės bendrijos „ConsulTax“ patirtis užtikrina, kad ginčai ir derybos su bankais būtų sprendžiamos veiksmingai, o atstovaujant klientams – panaudojamos visos įmanomos interesų gynimo strategijos. 

Į rezultatus orientuotas požiūris leidžia pasiekti geriausių rezultatų tiek teismo salėje, tiek ir siekiant taikaus ginčo sprendimo. Klientų pasitikėjimą lemia ir mūsų bendrijos filosofija neteikti teisinių paslaugų bankams. Tai leidžia atstovauti klientų interesams ir užtikrina, jog vartotojų ginčai su bankais dėl mokėjimo paslaugų nesibaigtų finansinių paslaugų teikėjo naudai.

Bankų ginčai ir jų pobūdis

Tarp įmonių ir finansinių paslaugų tiekėjų sudarytos sutartys apibrėžiamos įvairiomis sąlygomis ir įsipareigojimais. Tai – išsamūs, kredito sutartis ir mokėjimo grafikus, susitarimus ir mokesčius apimantys procesai. Profesionalus tokios sutarties su banku vertinimas ir tikrinimas leidžia išvengti ypač dažnai kylančių ginčų.

Ginčas su banku gali kilti dėl įvairių priežasčių: nesusipratimų ar netinkamo sąlygų aiškinimo, pernelyg aukštų palūkanų normų, mokėjimų grafiko pažeidimų, susitarimų nevykdymo ar pasikeitusių verslo bei rinkos sąlygų. Ginčas su finansinių paslaugų teikėju kyla ir dėl paskolų restruktūrizavimo, sutarties nutraukimo ar banko vienašališkai įrašytų nesąžiningų sutarties sąlygų. 

Įmonėms itin svarbu gebėti suvokti ir įvertinti minėtus procesus, nes jų pasekmės gali turėti didelės įtakos įmonės finansiniam stabilumui ir ateities perspektyvoms. Finansiniai nuostoliai, žala įmonės reputacijai ir teisminiai ginčai su bankais – tai tik maža dalis nepatogumų, kylančių dėl tinkamai neišspręsto ginčo. 

Ginčų su bankais mastas

Ginčas su banku gali apimti platų klausimų spektrą. Visgi išskiriama keletas įtakos tam turinčių sričių. Kiekvienai jų būdingi unikalūs, veiksmingo sprendimo, kvalifikacijos ir kompetencijos reikalaujantys iššūkiai. Būtent todėl profesionalios teisinės paslaugos ginčuose su bankais vaidina esminį vaidmenį.

Nesvarbu, ar tai būtų didelės skolos restruktūrizavimas, ar nesąžiningos sutarties sąlygos užginčijimas, tiksli strategija ir sprendimai užtikrina, jog sudėtingi ginčai būtų sprendžiami greitai ir veiksmingai.

1. Skolos restruktūrizavimas

Verslui susidūrus su apyvartinių lėšų trūkumu, dažnu atveju jis nebegali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų bankams. Tokiu atveju įmonė siekia sudaryti skolos restruktūrizavimo susitarimą, pagal kurį būtų pakeistos esamos skolos sąlygos. Šiuo atveju ginčas su banku gali kilti tuomet, jei bankas ir įmonė nesutaria dėl naujų sąlygų.

2. Kredito, lizingo ir laidavimo sutarčių vykdymas

Turint omenyje, kad paprastai su finansinėmis įstaigomis sudaromos sutartys yra ilgalaikės, tarp šalių kyla ginčai ne tik dėl piniginio pobūdžio klausimų, bet ir dėl kitų įsipareigojimų vykdymo.

Sutartyse bankai nustato pareigą įmonei gauti banko sutikimą dėl įvairaus pobūdžio veiksmų (pvz., išmokėti dividendus, padidinti / sumažinti įstatinį kapitalą ir kt.), išlaikyti atitinkamą įkeičiamo turto ir suteiktos paskolos santykį ir pan. „ConsulTax“ teisininkai padeda klientams santykiuose su bankais visais sudarytų sutarčių vykdymo klausimais.

3. Ginčai dėl sutarties nutraukimo 

Dažnu atveju net kelių įmokų pagal kredito sutartį nesumokėjimas suteikia teisę bankui nutraukti su bendrove sudarytą sutartį ir pareikalauti grąžinti kreditą anksčiau termino. Sutarties nutraukimas gali sukelti nepakeliamas pasekmes įmonei, kuri susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais. 

Tokiu būdu, nepaisant to, kad galimybė vienašališkai nutraukti sutartį su įmone yra numatyta sutartyje, bankai dažnai piktnaudžiauja šia teise, dėl ko sutarties nutraukimas gali būti pripažintas neteisėtu.

4. Nesąžiningų sutarties sąlygų ginčijimas 

Teisingai sudaryta sutartis nepažeidžia nei vienos iš ją sudariusių šalių teisių. Vis dėlto pasitaiko, kai tam tikros nuostatos laikomos nesąžiningomis arba neproporcingai palankiomis vienai šaliai, todėl nepalankioje padėtyje atsidūrusi šalis turi teismine tvarka ginčyti tokias sąlygas. Įvertinę atitinkamų sudarytos sutarties sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams, pateikiame rekomendacijas klientui dėl tokių sąlygų ginčijimo perspektyvų.

5. Sprendimai dėl projekto finansavimo 

„ConsulTax“ atstovauja finansavimo pritraukime sudėtinguose, kelias skirtingas sritis apimančiuose projektuose. Turėdami gilias žinias mokesčių teisės srityje, pateikia optimaliausius pasiūlymus dėl finansavimo struktūrizavimo.

Ginčų su bankais sprendimas

Veiksmingai sprendžiamas ginčas su finansinių paslaugų teikėju reikalauja išsamios, bankų reglamentavimą, verslo veiklos ir sutarčių teisę apimančios strategijos.

Kuo gali padėti „ConsulTax“? 

Ginčų su bankais valdymo ekspertų „ConsulTax“ komanda specializuojasi šių procesų valdyme ir sprendime, konsultuoja ir atstovauja įmonėms įvairiose situacijose. Mūsų sprendžiami ginčai su bankais baigiasi sėkmingai dėl keleto esminių priežasčių:

  • Kliento vykdomo verslo supratimas. Suvokdami kliento vidinius procesus ir vystomą ūkinę veiklą, santykiuose su bankais mes pabrėžiame stipriąsias kliento puses.

  • Sveikų santykių kūrimas. Svarbiausias mūsų komandos tikslas – ne tik išspręsti kilusius ginčus, bet ir padėti užmegzti sklandžius kliento ir banko santykius.

Sėkmingos ginčo sprendimo strategijos

Ginčai su bankais ir jų sprendimas reikalauja gerai parengtos ir veiksmingos strategijos, kurią lemia:

  • Aktyvus požiūris. Vos kilus pirmiesiems ginčo požymiams, ypač svarbu veikti greitai ir ryžtingai. Tai padės išvengti nemalonių situacijų ateityje.

  • Bylos išmanymas. Advokatas ginčui su banku įsigilins į nagrinėjamą sutartį, nustatys ginčo priežastis ir pateiks galimus sprendimus.

  • Derybos ir dialogas. Bendravimas ir derybos su bankais gali padėti taikiai išspręsti ginčą ir išvengti ginčo nagrinėjimo teismo salėje.

  • Teisinės ir reguliavimo strategijos. Visų įmanomų teisinių reguliavimo priemonių naudojimas gali lemti tai, ginčai su bankais būtų išsprendžiami įmonių naudai.

Teisinės paslaugos ginčuose su bankais užtikrina tvirtą gynybą ir tinkamus strateginius sprendimus. Kompetentinga „ConsulTax“ ekspertų komanda analizuoja net ir sudėtingiausias bankų sutartis, siekia išspręsti kilusius ginčus ir orientuojasi į naudingų santykių palaikymą.