Bylinėjimasis

Bylinėjimasis

Plėtojant verslą, bylinėjimosi paslaugos gali būti reikalingos dėl pačių įvairiausių priežasčių. Tai – nesutarimai dėl sutarties sąlygų, akcininkų ginčai ar reguliavimo klausimai. Atsižvelgiant į tai, advokatų profesinės bendrijos „ConsulTax teikiama teisinė pagalba praverčia tiek įmonėms, tiek ir fiziniams asmenims. 

Teisiniai ginčai ir jų sprendimas

Įvairiapusės teisinių ginčų nagrinėjimo paslaugos užima svarbią vietą „ConsulTax“ veikloje. Sukaupta ilgametė atstovavimo teisminiuose ginčuose patirtis mums padeda pasiekti kliento užsibrėžtus tikslus teismo salėje. Mūsų komandos teikiamos bylinėjimosi paslaugos paremtos keletu pagrindinių aspektų:

 • Kvalifikuotas teisinis atstovavimas. Patyrę „ConsulTax“ advokatai veiksmingai sprendžia įvairius teisinius ginčus. Mūsų kontoros teisininkai yra sukaupę didelę patirtį atstovaujant klientams visų instancijų Lietuvos teismuose, arbitražuose, taip pat ir Europos Žmogaus Teisių Teisme bei Europos Sąjungos teismuose. 

 • Įvairaus pobūdžio ginčų sprendimas. „ConsulTax“ bylinėjimosi patirtis neapsiriboja viena sritimi. Nesvarbu, ar tai teisinė pagalba civilinėse bylose, atstovavimas arbitraže ar komerciniai ginčai, mūsų ekspertų komanda kuria tvirtas bylų strategijas ir gina klientų interesus.

 • Strateginis požiūris. „ConsulTax“ kompetencijos, strateginis planavimas ir nuoseklus profesinis tobulėjimas garantuoja, jog klientams reikalingas atstovavimas teisminiuose ginčuose būtų kuo sėkmingesnis. 

Bylinėjimosi paslaugos: kaip jas apibrėžti?

Bylinėjimasis – tai būdas teisiniu keliu spręsti tarp dviejų ar daugiau šalių kilusius ginčus. Dėl savo sudėtingo šie procesai gali bauginti ar atrodyti nesuprantami. Profesionalų teikiamos bylinėjimosi paslaugos užtikrina, kad klientui būtų atstovaujamama išankstiniame ginčų nagrinėjime ar teisme maksimaliai veiksmingai.

Bylinėjimosi paslaugos reikalauja ne tik teisinių žinių, bet ir strateginės patirties. Tai apima įvairius etapus: nuo preliminaraus teisinio ginčo perspektyvų įvertinimo, atstovavimo pirmosios instancijos teisme iki atstovavimo Lietuvos Aukščiausiame Teisme ar net Europos Sąjungos teismuose bei Europos Žmogaus Teisių Teisme.

Teisminio proceso eiga

Teisminis procesas pradedamas ginčo perspektyvų įvertinimu, kuriuo siekiama iki pradedant teisminį ginčą nustatyti visas teisiniam ginčui reikšmingas aplinkybes. Pateikus išvadą dėl ginčo perspektyvų, advokatas inicijuoja procesą ar atstovauja jau pradėtame išankstiniame ginčų nagrinėjime, teisminiame ginče ar arbitraže. 

Pradėjus teisminį procesą, byla gali būti užbaigta ir taikos sutartimi, o nepasiekus šalių susitarimo, byla nagrinėjama ir apeliacine tvarka. 

Kiekvienas šių etapų reikalauja tam tikrų įgūdžių ir strategijų, kurios leidžia užtikrinti tinkamą klientų interesų atstovavimą:

 •  Bylos įvertinimas ir preliminarus tyrimas. Tai pirmasis teisminio proceso etapas, apimantis bylos vertinimą ir įrodymų rinkimą.
 • Procesinių dokumentų rengimas. Siekiant pradėti teisminį procesą, parengiami ir teismui pateikiami reikalingi teisiniai dokumentai.
 • Pasirengimas bylos nagrinėjimui. Šio etapo metu ginče dalyvaujančios šalys galutinai suformuoja savo reikalavimus ir atsikirtimus, pateikia reikšmingus įrodymus bei suformuluoja prašymus teismui (dėl dokumentų išreikalavimo, liudytojų apklausos ar kt.).
 • Teisminis nagrinėjimas. Šiuose etapuose pateikiami argumentai, apklausiami liudytojai, pateikiami įrodymai, galintys turėti įtakos bylos baigčiai.
 • Susitarimas. Kartais šalims pavyksta pasiekti susitarimą tiek prasidėjus teisminiam ginčui, tiek iki jo. Tam reikalingi profesionalūs derybų įgūdžiai.
 • Sprendimo apskundimas. Esant nepalankiam teismo sprendimui, ginčas gali būti nagrinėjimas aukštesnės instancijos teisme.

Bylinėjimosi svarba sprendžiant teisinius ginčus

Bylinėjimasis suteikia galimybę šalims sąžiningai spręsti ginčą nešališko teisminio proceso metu. Dėl šios priežasties bylinėjimosi paslaugos be galo svarbios ne tik sprendžiant ginčus. Jos atlieka lemiamą vaidmenį įgyvendinans teisinės valstybės principą.

Įvairių kategorijų bylinėjimosi paslaugos

Advokatų profesinė bendrija „ConsulTax“ teikia įvairaus pobūdžio bylinėjimosi paslaugas. Jos taikomas pagal atvejo specifiką ir kliento veiklos sritį:

 • Verslo ginčai. Šio pobūdžio ginčai kyla dėl sutartinių nesutarimų, darbo santykių ar intelektinės nuosavybės pažeidimų. Mūsų advokatai pasirengę atstovauti klientų interesams komerciniuose ginčuose ir kitose su verslu susijusiose situacijose.

 • Akcininkų ir vadovų atstovavimas. Akcininkams ar įmonių vadovams reikalingas atstovavimas ginčų nagrinėjime, susijęs su įmonių valdymu, direktorių atsakomybe ar akcininkų tarpusavio santykiais. 

 • Ginčai dėl nesąžiningos konkurencijos. Su nesąžininga konkurencija susiję ginčai gali turėti didelės įtakos verslui. „ConsulTax“ bylinėjimosi paslaugos apima ir prekės ženklo pažeidimo, komercinės paslapties neteisėto naudojimo, darbuotojų perviliojimo ir kitus specifinius atvejus.

 • Ginčai dėl viešųjų pirkimų. Mūsų komanda padeda išspręsti visus klausimus, susijusius su Viešųjų pirkimų įstatymo taikymu – ar tai būtų ginčai dėl kvalifikacijos reikalavimų, ar pirkimo rezultatų.

 • Ginčai su ES projektų valdymo institucijomis. Atstovavimas ginčuose dėl ES projektų vykdymo reikalauja ne tik teisinių, bet ir techninių, su konkrečiu projektu susijusių žinių. Mūsų advokatai užtikrina, kad kliento pozicija būtų aiškiai suformuota bei suprantama tiek priežiūros institucijai, tiek teismui.

 • Administraciniai ginčai. Administracinėse bylose reikalinga teisinė pagalba padeda išspręsti šio pobūdžio ginčus ir atstovauti kliento interesams.

 • Finansinių ir ekonominių nusikaltimai. „ConculTax“ atstovauja kaltinimo sukčiavimu, pinigų plovimu, mokesčių vengimu ar finansinių nusikaltimų atveju. Mūsų teisininkai atstovauja ikiteisminiuose tyrimuose, baudžiamosiose bylose ir jų nagrinėjime visų instancijų teismuose.