Bylinėjimasis

Bylinėjimasis

Teisiniai ginčai yra viena iš pagrindinių Advokatų profesinės bendrijos „ConsulTax“ praktikos sričių. Atstovaujame klientų interesams įvairaus pobūdžio teisiniuose ginčuose: teisminiuose ginčuose, išankstiniame ginčų nagrinėjime ne teismo tvarka, arbitraže.

Didelį dėmesį skiriame verslo srityje kylantiems komerciniams ginčams. Šioje srityje turėdami sėkmingą patirtį galime pasiūlyti efektyvias teisines klientų interesų gynimo priemones.
Mūsų teisininkai gina klientų interesus civilinėse, administracinėse bei baudžiamosiose bylose, visų instancijų teismuose. Puikios teisės žinios, strateginiai ir taktiniai gebėjimai, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas bei ginčų sprendimo įgūdžių tobulinimas garantuoja tinkamą klientų interesų atstovavimą teisme.