Sutarčių ir verslo teisė

Sutarčių ir verslo teisė

Sutarčių ir verslo teisė bei jos supratimas gali turėti įtakos sėkmingam verslo valdymui ir vykdymui. Tai – sklandžių komercinių sandorių ir verslo operacijų pagrindas. Todėl laiku gauta teisinė konsultacija dėl įmonės veiklos vykdymo gali ne tik prisidėti prie verslo augimo, bet ir apsaugoti nuo galimų interesų pažeidimų. 

Sutarčių ir verslo teisės svarba

Su verslu glaudžiai susijusi sutarčių ir verslo teisė apima keletą esminių veiklos vykdymo aspektų:

  • Aiškumo užtikrinimas. Sutarčių teisė padeda apibrėžti verslo sandorius sudariusių šalių teises ir pareigas.

  • Konfliktų sprendimas. Tai leidžia veiksmingai spręsti su verslo sandoriais susijusius ginčus, aiškiai apibrėžia galimus padarinius sutarties pažeidimo atveju.

  • Reikalavimų laikymasis. Sutarčių ir verslo teisė užtikrina, kad monės veikloje būtų naudojami naujausius teisinius reikalavimus atitinkantys dokumentai. Tai leidžia išvengti neigiamų teisinių padarinių ateityje (pvz., reikalavimas atlyginti nuostolius, sumokėti baudą ir kt.).

  • Sutarčių rengimas. Komercinėje veikloje naudojamos kokybiškai parengtos sutartys užtikrina maksimalią bendrovės interesų apsaugą santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

Verslo sutarčių sudarymas ir priežiūra

Komerciniame pasaulyje verslo sutartys padeda apibrėžti sandoriuose dalyvaujančių šalių pasiektų susitarimų sąlygas. Tinkamai sudaryta sutartis ne tik suteikia aiškumo dėl kiekvienos šalies teisių ir įsipareigojimų, bet ir lemia darnius verslo santykius. 

Profesionaliai parengta verslo sutartis detaliai apibrėžia šalių atsakomybę už sutarties pažeidimą ar nevykdymą. Aiškiai parengta sutartis apsaugo šalių interesus ir leidžia išvengti galimų ginčų ateityje. 

„ConsulTax“ patirtis verslo sutarčių rengimo ir priežiūros srityje 

Advokatų profesinė bendrija „ConsulTax“ didžiuojasi sukaupta verslo sutarčių rengimo ir priežiūros patirtimi. Suprasdama teisinius niuansus ir siekdama patenkinti unikalius kiekvieno kliento poreikius, mūsų komanda pataria kaip parengti verslo sutartį ir užtikrina, kad ji maksimaliai atitiktų tikslus, kurių siekia klientas.

„ConsulTax“ veikla neapsiriboja vien pirminiu sutarčių sudarymu. Mūsų ekspertų komanda prižiūri ir atlieka būtinus sutarčių pakeitimus, prisitaikant prie verslo dinamikos ir kintančio teisinio reglamentavimo sąlygų. 

Akcininkų sutartys ir ginčai 

Sutarčių ir verslo teisės paslaugos taip pat apima akcininkų sutartis ir susitarimus. Tai svarbūs, įmonių ir akcininkų santykius reglamentuojantys dokumentai, apibrėžiantys šalių dalyvavimo bendrame versle sąlygas.

Akcininkų sutartimi aptariami akcininkų dalyvavimo bendrovės valdyme klausimai – nuo balsavimo tam tikrais bendrovės veiklos klausimais iki pelno skirstymo ar net akcijų pardavimo. Be kita ko, kvalifikuotai parengtos akcininkų sutartys užtikrina, kad galimi ginčai tarp akcininkų būtų sprendžiami pačiuose ankstyviausiuose jų etapuose. 

Kilus nesutarimams ar ginčams tarp akcininkų, „ConsulTax“ komanda parengia bendrovės tolimesnio valdymo strategiją, atstovauja klientų interesams derybose, o nepavykus pasiekti taikaus susitarimo, ir teisme. Verslo procesų išmanymas padeda mūsų teisininkams suprasti tarp akcininkų kilusio ginčo priežastis bei suteikti tikslinę pagalbą, sprendžiant tokio pobūdžio ginčus.

Kuo gali padėti „ConsulTax“? 

Advokatų profesinė bendrija „ConsulTax“ teikia teisinę pagalbą sprendžiant tarp akcininkų kilusius nesutarimus. Remdamasi savo patirtimi įmonių veiklos vykdymo klausimais, mūsų komanda suteikia visas reikalingas konsultacijas ir gina ginče dalyvaujančių klientų interesus.

Įmonių ir darbo teisė 

„ConsulTax” teisininkai konsultuoja klientus tiek kasdieniniais įmonės veiklos, tiek sudėtingų verslo pirkimo-pardavimo sandorių klausimais. Turėdami ilgametę patirtį įmonių ir korporatyvinės teisė srityse, galime pasiūlyti optimaliausius įmonės vidinės struktūros organizavimo modelius bei pateikti įžvalgas dėl verslo rizikų valdymo.

Mūsų komanda taip pat konsultuoja įmonių įsigijimo ir pardavimo, bendrovių reorganizavimo klausimais. Sukauptos žinios mokesčių teisės srityje leidžia pateikti geriausius sprendimus dėl pastarųjų sandorių struktūros, įvertinus klientui tenkančią mokestinę naštą.

„ConsulTax“ ekspertų patirtis įmonių ir komercinės teisės srityse užtikrina optimalius rezultatus.

Bankroto ir restruktūrizavimo bylos 

Įvairiais veiklos etapais vykstantys finansiniai pokyčiai gali turėti įtakos įmonės augimo ir ateities perspektyvoms. Šiuo atveju laiku ir tinkamai pradėta restruktūrizavimo procedūra padeda atgauti finansinį stabilumą, taip pat sumažinti neigiamą poveikį visoms suinteresuotoms šalims. 

Atkreipiame dėmesį, kad tai netaikoma bankroto byloms, nes pastarasis pradedamas jau nebelikvidžioms bendrovėms.

Profesionali teisinė konsultacija bankroto klausimais

Svarbu pažymėti, kad tinkamas pasiruošimas bankroto procesui leidžia operatyviau užbaigti teisminę bankroto proceso dalį, kas leidžia sutaupyti nemažai bendrovės akcininkų ir vadovo laiko, o tam tikrais atvejais – ir pinigų. 

Mūsų teisininkai teikia konsultacijas visais bankroto klausimais – tiek inicijuojant nemokumo procedūrą, tiek atstovaujant bendrovės vadovui ar nemokumo administratoriui bankroto byloje. Vykstant šiam sudėtingam procesui, būtina užtikrinti bankrotą patiriančios įmonės teisių apsaugą ir interesus.

Tuo tarpu savalaikis bendrovės restruktūrizavimas padeda išsaugoti bendrovę rinkoje. „ConsulTax“ teisininkai atlieka preliminarų įmonių vertinimą dėl atitikimo restruktūrizavimo sąlygoms, konsultuoja restruktūrizavimo plano rengimo klausimais ir atstovauja derybose su įmonės kreditoriais dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 

Svarbu pažymėti, kad restruktūrizavimas yra ilgas procesas, todėl mūsų komandos paslaugos neapsiriboja tik restruktūrizavimo bylos iškėlimu. Mūsų komanda siekia, kad patvirtintas restruktūrizavimo planas būtų įgyvendintas ir kliento restruktūrizavimo procesas pasibaigtų sėkmingai.

Dirbdama su bankroto ir restruktūrizavimo bylomis, „ConsulTax“ komanda pasitelkia savo strateginę patirtį ir įmonių teisės žinias, tokiu būdu padėdama įmonėms kuo sklandžiau įveikti šiuos sudėtingus procesus.