Mokestiniai ginčai

Mokestiniai ginčai

Nuo 2006 m. „ConsulTax“ komanda specializuojasi mokesčių teisės srityje ir teikia išskirtines paslaugas mokesčių mokėtojams visuose mokestinių ginčų etapuose. Kiekvienas mūsų bendrijos advokatas mokesčių klausimais siekia padėti iškilus painioms, o neretai ir kritinėms situacijoms.

Kam reikalingos teisinės mokestinių ginčų sprendimo paslaugos?

Specifiniai, skirtingo pobūdžio mokestiniai ginčai kyla dėl įvairių situacijų, tačiau jie visi turi vieną bendrą bruožą – yra sudėtingi. Tad visai nesvarbu, ar sprendžiate nesutarimus dėl mokestinės prievolės, o galbūt jūsų atžvilgiu pradėtas mokestinis patikrinimas, profesionalios teisininkų komandos pagalba gali būti be galo svarbi. 

Profesionalūs „ConsulTax“ mokesčių teisininkai ne tik sprendžia sudėtingus mokesčių teisės klausimus, bet ir efektyviai valdo teisinius procesus, derasi su mokesčių institucijomis ir prireikus atstovauja klientui teisme.

Kas yra mokestiniai ginčai?

Mokestiniai ginčai paprastai kyla tada, kai mokesčių mokėtojas nesutinka su mokesčių administratoriaus priimtu sprendimu. Nesutarimai gali kilti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, skirtingo mokesčių įstatymų aiškinimo, klaidų apskaičiuojant mokesčius ar apmokestinamos sumos. 

Mokesčių administratoriaus apskundimas arba mokesčių mokėtojo skundas pateikiamas ir tuomet, kai kyla ginčai dėl mokestinio patikrinimo. Tai gali būti susiję su visų rūšių mokesčiais, įskaitant PVM, pelno, pajamų, muito ir kt.

Ginčų sprendimas teisminio proceso metu 

Nepavykus išspręsti situacijos derybų su mokesčių administratoriumi būdu, mokestinis ginčas sprendžiamas Mokestinių ginčų komisijoje arba teisme. Turėdami atstovavimo patirtį sudėtingų mokestinių ginčų sprendimuose, „CounsulTax“ padeda klientams pasirinkti tinkamą strategiją ir siekia geriausio įmanomo rezultato konkrečioje situacijoje. 

Mūsų komanda didžiuojasi, kad per savo ilgametę praktiką mokestiniuose ginčuose pavyko pakeisti mokesčių administratoriaus požiūrį į tam tikrus mokesčių įstatymo taikymo aspektus, o taip pat suformuoti ne vieną precedentą teismuose.

Mokestinių ginčų ir bylinėjimosi poveikis bei pasekmės

Ginčai dėl mokestinių pažeidimų ir teisminis jų nagrinėjimas gali turėti reikšmingų finansinių pasekmių tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. 

Be kita ko, bylinėjimasis su mokesčių administratoriumi dažnai itin neigiamai paveikia reputaciją, dalykinį partnerių požiūrį į klientą ir netgi kelia verslo partnerių abejones dėl kliento mokumo.

Norint sumažinti šį poveikį, labai svarbu laiku numatyti galimus ginčus, vesti strategines derybas ir aktyviai valdyti teisminius ginčus.

„ConsulTax“ požiūris į mokestinių ir teisminių ginčų nagrinėjimą

Advokatų profesinė bendrija „ConsulTax“ naudoja strateginius, į klientą ir rezultatus orientuotus darbo metodus. Suprasdama kiekvieno atvejo unikalumą, mūsų komanda kruopščiai analizuoja iškilusias situacijas ir kuria individualias strategijas.

 „ConsulTax“ siekia užtikrinti palankiausią rezultatą, nesvarbu, ar tai būtų derybos su mokesčių institucijomis, ar klientų interesų gynimas teisme.

Sėkmė realiame pasaulyje. Atvejų analizės:

  • Derybos dėl reikšmingo mokesčių apskaičiavimo sumažinimo atlikus auditą.

  • Atstovavimas klientams teisme ginčijant neteisingus sprendimus dėl mokesčių.

  • Klientų konsultacija dėl sudėtingų mokestinių sandorių, kad ateityje būtų išvengta ginčų.

Šie pavyzdžiai iliustruoja mūsų komandos kompetenciją spręsti mokestinius ginčus ir bylinėtis, kad ir kokie sudėtingi jie būtų.

„ConsulTax“ prioritetas – stipri kliento gynyba

Mūsų teisininkai vadovaujasi kruopščiai kuriama, profesionalia kliento gynyba. „ConsulTax“ detaliai išanalizuoja pateiktus dokumentus, įvertina suformuotus teismų precedentus panašaus pobūdžio byloje ir naudojasi savo patirtimi visoms kliento teisėms apginti. Visų mūsų klientai informuojami apie bylos eigą ir palaikomi viso ginčo sprendimo proceso metu.

Su mokestiniais ginčais ir bylinėjimusi susijusios „ConsulTax“ paslaugos

  • Pagalba atliekant tyrimus ir auditus. Mokestinių tyrimų ir auditų metu mūsų komanda padeda aiškinantis mokesčių teisės aktus, užtikrina tikslų finansinių dokumentų pateikimą ir komunikuoja su mokesčių institucijomis. „ConsulTax“ ekspertų rekomendacijos padeda sumažinti mokestinė riziką ir išvengti ginčų ateityje.

  • Mokestinių ginčų sprendimo paslaugos. Kilus mokestiniam ginčui, mūsų ekspertai stengiasi išspręsti susidariusią situaciją taikiai, be didesnių kaštų. Susipažinus su mokesčių institucijos priimtu sprendimu, klientui pateikiama tinkamiausia tolimesnių veiksmų strategija. Kliento vardu taip pat vedamos derybos su Valstybine mokesčių inspekcija, kurių metu siekiama sumažinti mokestinę prievolę ar išspręsti ginčą.

  • Atstovavimas mokestiniuose ginčuose. Ginčui peraugus į bylinėjimąsi, patyrę „ConsulTax“ advokatai atstovauja kliento interesams teisme. Kruopštus bylos parengimas, įtikinamų argumentų pateikimas ir kliento teisių gynimas užtikrina teisingą ginčo sprendimą. Nuo pradinio teismo proceso iki galimų apeliacinių skundų, mūsų komanda atstovauja klientams visuose mokestinio ginčo etapuose.

  • Papildomos paslaugos. Mūsų ekspertų komanda teikia išsamias mokesčių planavimo paslaugas, padeda laikytis reikalavimų, suprasti ir vykdyti mokestines prievoles, tokiu būdu sumažinant ginčų riziką ateityje.

„ConsulTax“ paslaugų spektras pabrėžia mūsų įsipareigojimą padėti klientui visuose mokestinių ginčų sprendimo etapuose – nuo prevencijos iki jų sprendimo. Į klientą orientuotas mūsų komandos požiūris garantuoja profesionalią, individualią ir veiksmingą teisinę pagalbą tada, kai jos reikia labiausiai.