Akcininkų ginčai

Akcininkų ginčai

Verslo pasaulyje akcininkų ginčai iškyla atsiradus nesutarimams dėl įmonės veiklos krypties, su bendrovės veikla susijusių priimamų sprendimų, dividendų paskirstymo, mažiau akcijų turinčių dalininkų teisių ar akcijų vertinimo, taip pat ir dėl kitų klausimų. 

Nors šie ginčai gali apimti įvairias verslo operacijų sritis, jie dažnai sukelia nemalonių mokestinių pasekmių, todėl mokesčių advokatai čia vaidina ypač svarbų vaidmenį.

„ConsulTax“ mokesčių advokatai į akcininkų ginčus įneša unikalios, nepamainomos patirties. Jie puikiai išmano sudėtingus mokesčių teisės aktus ir jų sąsajas su akcininkų veikla bei korporatyviniais sandoriais. 

Tokiais atvejais, jei ginčas susijęs su akcijų vertinimu perpirkimo metu, sutarta vertė gali sukelti reikšmingų mokesčių pakitimų. Taip gali nutikti ir dėl dividendų paskirstymo, kurie taip pat atneša pokyčių tiek įmonei, tiek ir jos akcininkams.

Pasitelkus mokesčių advokatų paslaugas, ginče dalyvaujančios šalys bus tikros, kad priimti sprendimai atitiks ne tik korporatyvinę teisę, bet ir bus optimalūs mokesčių efektyvumo požiūriu. 

Mokesčių advokatai konsultuoja ir dėl galimų mokestinių įsipareigojimų. Tokiu būdu sudėtingi akcininkų nesutarimai sprendžiami efektyviai, užtikrinant mokesčių teisės aktų atitikimą ir sumažinant galimus finansinius nuostolius.