Akcininkų ginčai

Akcininkų ginčai

Atstovaujame akcininkų teisėms ir interesams ginčuose dėl verslo valdymo. Užtikriname akcininkų interesų apsaugą konfliktinėse situacijose, esant ginčams dėl įmonių veiklos ar akcininkų veiksmų, priešingų mūsų atstovaujamų akcininkų interesams. Kontoros teisininkai turi sėkmingą atstovavimo praktiką ginčuose dėl priverstinio akcijų pardavimo, juridinio asmens veiklos tyrimo bei kituose teisminiuose ginčuose dėl įmonių valdymo.