Akcininkų ir vadovų atstovavimas

Akcininkų ir vadovų atstovavimas

Pakitusi Lietuvos teismų praktika sudarė prielaidas, esant tam tikroms sąlygoms, reikalauti turtinės žalos atlyginimo tiesiogiai iš įmonių vadovų ir teisininkų. Atstovaujame esamų ir buvusių akcininkų ir vadovų teisėms bei interesams bylose su įmone dėl žalos iš įmonės akcininkų ar vadovų priteisimo, verslui padarytos žalos atlyginimo, ginčuose su įmonės kreditoriais dėl žalos atlyginimo bei akcininkų ir vadovų tarpusavio ginčuose.