Derybos su mokesčių administratoriumi

Derybos su mokesčių administratoriumi

Tais atvejais, kai mokestinio ginčo perspektyvos yra nepalankios klientui, mes rūpinamės derybų su mokesčių administratoriumi dėl mokesčių, baudų ir delspinigių dydžio inicijavimu bei atstovaujame kliento interesams derybose. Derybų metu mokesčių mokėtojas gali būti atleistas nuo dalies apskaičiuotų mokesčių, baudų ir delspinigių. Derybų rezultatus įforminus susitarimu, mokesčių administratorius netenka teisės iš naujo tuo pačiu pagrindu atlikti pakartotinį patikrinimą.