Ginčai dėl nesąžiningos konkurencijos

Ginčai dėl nesąžiningos konkurencijos

Atstovaujame klientų interesams ginčuose dėl neteisėto konfidencialios informacijos, komercinės paslapties ar intelektinės nuosavybės atskleidimo ar panaudojimo. Atstovaujame ginčuose su konkuruojančiais ūkio subjektais dėl neteisėtais nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Išmanome šių bylų specifiką, turime gilias ekspertines žinias bei suprantame šių bylų ekonominį poveikį klientų verslui. Mūsų teisininkai įvertina ir apskaičiuoja nesąžiningos konkurencijos veiksmais verslui padarytą žalą ir atstovauja ginčuose dėl šios žalos priteisimo arba, tam tikrais atvejais, dėl šios žalos sumažinimo.