Ginčai dėl nesąžiningos konkurencijos

Ginčai dėl nesąžiningos konkurencijos

Verslo sektoriuje įmonės neretai patiria žalos dėl neteisėtų veiksmų, tokių kaip konfidencialios informacijos, komercinės paslapties ar intelektinės nuosavybės atskleidimas ar panaudojimas. 

Advokatų profesinė bendrija „ConsulTax“ užtikrina, kad su tuo susiję ginčai dėl nesąžiningos konkurencijos būtų sprendžiami kvalifikuotai ir efektyviai. 

Mūsų patirtis šioje srityje leidžia sėkmingai atstovauti klientų interesams ginčuose su konkuruojančiais ūkio subjektais ar buvusiais įmonės darbuotojais, kurie, nutraukę darbo sutartis, neteisėtai naudoja darbo bendrovėje metu gautą informaciją. „ConsulTax“ teisininkai puikiai supranta šių bylų specifiką ir tai, kaip tokie ginčai gali paveikti klientų verslą ekonominiu požiūriu. 

Viena iš pagrindinių mūsų užduočių – įvertinti ir apskaičiuoti verslui dėl nesąžiningos konkurencijos padarytus nuostolius. Remdamiesi kruopščiai atlikta finansine analize, atstovaujame klientų interesams ginčuose dėl žalos priteisimo arba, tam tikrais atvejais, dėl šios žalos sumažinimo. 

Didelį dėmesį skiriame darbuotojų viliojimo atvejams ir jų perėjimui pas konkurentus. Dėl tokių situacijų poveikio verslui atidžiai jas analizuojame ir ieškome tinkamiausių sprendimų. 

Patyrusi „ConsulTax“ komanda sprendžia ginčus dėl žalos atlyginimo, kuomet pakeičiamos rinkos sąlygos arba sudaroma neteisėta konkurencija. Mūsų tikslas – ginti klientų interesus ir užtikrinti tinkamą kompensaciją už padarytą žalą.