Ginčai dėl viešųjų pirkimų

Ginčai dėl viešųjų pirkimų

Atstovaujame klientų interesams ginčuose dėl viešųjų pirkimų įvairiuose ginčų etapuose. Mūsų teisininkai turi sėkmingos patirties atstovaujant tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams (konkursų dalyviams) nacionaliniuose teismuose bei Viešųjų pirkimų tarnyboje.