Mokesčių auditas ir veiklos mokestinis vertinimas

Mokesčių auditas ir veiklos mokestinis vertinimas

Mokesčių auditas arba mokestinis vertinimas padeda nustatyti, įvertinti ir išvengti potencialių rizikų. 

Advokatų profesinė bendrija „ConsulTax“ teikia teisines paslaugas visais šių procesų etapais. 

Mokesčių audito metu atliekamas veiklos mokestinis vertinimas, analizuojami kliento finansiniai ir mokestiniai duomenys, siekiama nustatyti, ar kliento veikla atitinka taikomus mokesčių įstatymus ir nuostatas. Taip pat ar buhalterinė apskaita vykdoma pagal teisės aktus, ar teisingai pateiktos mokesčių deklaracijos, ar mokesčiai – sumokėti laiku. 

Taip pat siūlome šias vykdant įvairias veiklas reikalingas paslaugas: 

  • teisinis mokestinės rizikos vertinimas;

  • mokestinės rizikos sumažinimas.

Mokestinės rizikos vertinimas leidžia įvertinti kliento vykdomos veiklos rizikingumą mokestiniu aspektu. „ConsulTax“ komanda analizuoja procesus, sandorius ir dokumentus, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas, kaip sumažinti mokestinę riziką arba jos išvengti. 

Mokestinis vertinimas padeda nustatyti teisės aktų pažeidimo tikimybę ir galimas sankcijas. Mūsų tikslas – padėti klientui išvengti neigiamų mokestinių patikrinimų rezultatų ir vėliau gresiančių nuobaudų.