Naujienos

Abstrakti formuluotė užkirto kelią mokestinių ginčų sprendimui

Advokatų profesinė bendrija „ConsulTax“, padedanti įmonėms išspręsti mokestinius ginčus, prašo taisyti naujai įvestą apribojimą, kuris dėl neaiškios, per daug abstrakčios formuluotės jau ne vienam juridiniam asmeniui atėmė galimybę derėtis su mokesčių administratoriumi.
 
Pasak „ConsulTax“ vadovaujančio partnerio Alberto Kručkausko, „Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklėse“ 2017 m. liepos 14 d. atsiradusi nauja formuluotė nepelnytai sutrikdė funkcionavimą tų įmonių, kurių darbuotojų (kaip fizinių asmenų) atžvilgiu yra pradėti ikiteisminiai tyrimai, nesusiję su įmonės veikla ar mokesčių klausimas.
 
Advokatas mini tokius atvejus, kai pradedamas ikiteisminis tyrimas dėl mirties aplinkybių nustatymo, arba dėl šmeižto, dėl padaryto autoįvykio, dėl priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymo, chuliganizmo ir kitų veikų, absoliučiai nesusijusių su mokestiniais įmonės reikalais.
 
Advokatas A. Kručkauskas pažymi, kad taisyklių 18.1. punkte įtvirtinta nuostata, jog mokesčių administratoriui draudžiama pradėti derybas, jei „mokesčių mokėtojo atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas arba nagrinėjama baudžiamoji byla“.
 
„Mokesčių mokėtojas paprastai yra juridinis asmuo, o ikiteisminiai tyrimai dažniausiai atliekami fizinių asmenų atžvilgiu, todėl neaišku, kokiais argumentais Valstybinė mokesčių inspekcija remiasi, siedama fizinių asmenų, pavyzdžiui, įmonės vadybininko, galimai padarytas nusikalstamas veikas su juridinio asmens apmokestinimu“, – pažymi advokatas.
 
Advokatų profesinė bendrija „ConsulTax“ pateikė prašymą Valstybinės mokesčių inspekcijai tikslinti prieštaringai aiškinamą teisės akto formuluotę.
Nuoroda į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. VA-61 patvirtintas taisykles: