Naujienos

Individualios veiklos apmokestinimas nuo šiol priklausys nuo metinio pelno dydžio

2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas individualios veiklos apmokestinimo principas, pagal kurį gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dydis priklausys nebe nuo veiklos pobūdžio, o nuo metinio pelno, gauto iš šios veiklos, dydžio. Tai yra GPM bus skaičiuojamas nuo sumos, likusios iš pajamų atėmus išlaidas, patirtas vykdant veiklą.

Iki šio pakeitimo laisvųjų profesijų atstovai už vykdomą individualią veiklą mokėjo 15 proc. GPM, o kiti individualią veiklą vykdę asmenys – 5 proc. GPM.

Advokatų profesinės bendrijos „ConsulTax“ vadovaujantis partneris Albertas Kručkauskas atkreipia dėmesį į tai, kad, nors nuo šiol visiems individualią veiklą vykdantiems asmenims nustatytas vienodas – 15 proc. – GPM tarifas, tačiau, pritaikius mokesčių administratoriaus įtvirtintą kredito metodą, mokesčio tarifas, priklausomai nuo per metus gautų pajamų, svyruos tarp 5 ir 15 proc.

Tai reiškia, kad kai individualios veiklos apmokestinamosios pajamos per mokestinį laikotarpį neviršys 20 tūkst. eurų, bus taikomas 5 proc. GPM tarifas (pagal GPMĮ 182 str. net pajamoms neviršijant 20 tūkst. eurų, turi būti taikoma kredito formulė, tačiau rezultatas niekada nebus didesnis ar mažesnis už 5 proc.).

Pvz., jei individualia veikla besiverčiantis gyventojas per 2018 metus uždirbs 23 tūkst. eurų pajamų, jo apmokestinamosios pajamos sudarys 16 tūkst. eurų (30 proc. pajamų laikoma išlaidomis). Kadangi bendras GPM tarifas yra 15 proc., GPM suma – 2 415 eurų. Iš šios sumos bus atimamas pajamų mokesčio kreditas.

Pagal naująją formulę pajamų mokesčio kreditas apskaičiuojamas taip: metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x 0,1. Šiuo atveju – 1 610 eurų. Mokėtinas pajamų mokestis bus (2415-1610) 805 eurai. Taigi minėtu atveju gyventojo pajamos bus apmokestinamos 5 proc. GPM tarifu.

Advokatas pažymi, kad kai gyventojo pajamos svyruos tarp 20 tūkst. eurų ir 35 tūkst. eurų, mokėtinas mokesčio tarifas bus apskaičiuojamas tik pagal mokesčių administratoriaus pateiktą formulę. Jei asmuo per mokestinį laikotarpį gaus 38 tūkst. eurų pajamų, jo apmokestinamosios pajamos sudarys 26 tūkst. 600 eurų (30 proc. pajamų laikoma išlaidomis). Kadangi bendras GPM tarifas yra 15 proc., GPM suma – 3 990 eurų.

Norint apskaičiuoti, kokią sumą reikės sumokėti biudžetui, naudojama ši formulė: metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x (0,1 – 2/300 000 x (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 20 000)). Šiuo atveju kreditas skaičiuojamas taip: 26 600 x (0,1 – 2/300 000 x (26 600 – 20 000)) ir yra lygus 1 489,6 eurams. Taigi mokėtinas pajamų mokestis (3 990-1 489,6) 2 500,4 eurų. Šiuo atveju GPM procentinė išraiška lygi 9,4 proc. Esant šioms pajamų riboms, realus pelno mokesčio tarifas svyruos nuo 5,01 proc. iki 14,99 proc.

Kai gyventojo apmokestinamosios pajamos viršys 35 tūkst. eurų, apskaičiuojant pajamų mokesčio kreditą pagal nurodytą sumą, rezultatas visada gaunamas neigiamas arba lygus 0. Tokiu atveju gyventojo pajamos bus apmokestinamos standartiniu 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Taigi, apibendrina advokatas A. Kručkauskas, nuo 2018 m. sausio 1 d. buvo iš esmės pakeisti gyventojų pajamų mokesčių tarifai – vietoje anksčiau buvusių fiksuotų 5 ir 15 proc. tarifų, įvesti „svyruojantys“ tarifai – kuo didesnės pajamos, tuo didesnis mokėtinas GPM.

Advokatas A. Kručkauskas šį naujai įvestą individualios veiklos apmokestinimo principą prilygino progresiniams mokesčiams. „Galima sakyti, kad buvo įvestas progresinis gyventojų pajamų mokestis“, – sako advokatas.

„ConsulTax“ vadovaujantis partneris taip pat atkreipia dėmesį į dar vieną mokesčių naujovę, kuri bus realizuota po metų, jei Seimas pritars projektui.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. siūloma visiškai keisti GPM skaičiavimo tvarką bei mokesčio tarifą. Projekte naikinamas pajamų mokesčio kredito skaičiavimas ir nustatomi skirtingi gyventojų pajamų mokesčio tarifai visoms gyventojo gaunamoms pajamoms (taip pat ir darbo užmokesčiui) priklausomai nuo gaunamų pajamų:

  1. apmokestinamų metinių pajamų dalis, neviršijanti 18 tūkst. eurų per metus arba mokestiniu laikotarpiu – 1 500 eurų per mėnesį, apmokestinama 14 procentų mokesčio tarifu;

  2. apmokestinamų metinių pajamų dalis, viršijanti 18 tūkst. eurų per metus, bet neviršijanti 30 tūkst. eurų per metus arba mokestiniu laikotarpiu – nuo 1 500 iki 2 500 eurų per mėnesį, apmokestinama 19 procentų mokesčio tarifu;

  3. apmokestinamų metinių pajamų dalis, viršijanti 30 tūkst. eurų per metus, bet neviršijanti 42 tūkst. eurų per metus arba mokestiniu laikotarpiu – nuo 2 500 iki 3 500 eurų per mėnesį, apmokestinama 24 procentų mokesčio tarifu;

  4. apmokestinamų metinių pajamų dalis, viršijanti 42 tūkst. eurų per metus arba mokestiniu laikotarpiu – 3 500 eurų per mėnesį, apmokestinama 29 procentų mokesčio tarifu.

Šis gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektas Seime įregistruotas 2018 m. sausio 5 d.

 

Advokatų profesinės bendrijos „ConsulTax“ pagrindinė specializacija – mokestiniai ginčai.