Naujienos

Atstovaudami Klientą pasiekėme pergalę Lietuvos Aukščiausiame Teisme statybų ginčo byloje ir prisidėjome prie teismų praktikos formavimo dėl darbų rezultato kokybės garantijos pagal įstatymą, sutartinės garantijos ir teisių gynimo būdų

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018-11-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-443-1075/2018 akcentavo šiuos esminius teisės aiškinimo aspektus:

Pirma, skiriamos dvi garantijos rangos darbams rūšys: atitikties sutarčiai garantija arba kokybės garantija pagal įstatymą ir sutartinė kokybės garantija arba komercinė garantija;

Antra, garantijos pagal įstatymą pažeidimo atveju taikomi CK 6.665 straipsnyje nurodyti užsakovo teisių gynimo būdai, o sutartinės garantijos pažeidimo atveju taikomi sutartyje numatyti gynybos būdai, o tais atvejais, kai šalys nesusitaria dėl teisių gynimo būdų, taikomi CK 6.664 straipsnio 3 dalyje nustatyti teisių gynimo būdai;

Trečia, CK nenustatyta, ar garantijos pagal įstatymą ir sutartinės garantijos nustatyti teisių gynimo būdai turėtų būti taikomi alternatyviai, subsidiariai ar kitu principu;

Ketvirta, komercinės garantijos atveju, esant nustatytam garantijos terminui, užsakovas turėtų turėti teisę pasirinkti savo teisių gynimo būdą – ar ginti savo teises remiantis CK 6.665 straipsnyje ar sutartinėje garantijoje numatytais teisių gynimo būdais, o jei jie sutartinėje garantijoje nenustatyti – CK 6.664 straipsnio 3 dalyje nurodytais teisių gynimo būdais.

Šis išaiškinimas iš esmės atveria kelią užsakovams ginti savo teises nuo nesąžiningų rangovų, reikalaujant atlyginti darbų trūkumų šalinimo išlaidas iš nesąžiningo rangovo, nepaisant to ar rangos sutartyje yra numatyta užsakovo teisė pačiam pašalinti darbų trūkumus.