Naujienos

„ConsulTax“ laimėjo 4,3 mln. eurų vertės mokestinį ginčą su VMI

Advokatų profesinė bendrija „ConsulTax“, atstovaudama Kliento interesams mokestiniame ginče su Panevėžio apskrities valstybine mokesčių inspekcija (toliau – Panevėžio AVMI), pasiekė pergalę.
 
Panevėžio AVMI atliko Kliento pakartotinį mokestinį patikrinimą, kurio metu apskaičiavo 2,05 mln. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Panevėžio AVMI sprendimu patvirtino apskaičiuotą PVM, be to, apskaičiavo 1,63 mln. eurų delspinigių ir skyrė bendrovei 616 tūkst. eurų baudą.

Panevėžio AVMI teigė, kad bendrovė buvo nesąžininga, žinojo arba galėjo žinoti, jog, įsigydama prekes iš Lietuvoje registruotų įmonių, dalyvauja su sukčiavimu susijusiuose sandoriuose, todėl neturi teisės į PVM atskaitą įtraukti įsigytų prekių pirkimo PVM.
 
„ConsulTax“ pastangų dėka pavyko įrodyti, jog bendrovė, įsigydama prekes, elgėsi apdairiai ir sąžiningai, todėl PVM bei su juo susijusios sumos apskaičiuotos nepagrįstai. Centrinis mokesčių administratorius atsižvelgė į pateikto skundo argumentus ir sutiko su išdėstyta pozicija, kad mokestinio patikrinimo metu nebuvo surinkta pakankamai objektyvių įrodymų, pagrindžiančių bendrovės žinojimą ar galėjimą žinoti apie jos kontrahentų sukčiavimą PVM srityje, todėl priėmė Klientui palankų sprendimą ir panaikino Panevėžio AVMI mokestinio patikrinimo rezultatus.
 
Laimėto mokestinio ginčo vertė Klientui – net 4,3 mln. eurų.