Naujienos

„ConsulTax“ laimėjo ginčą su VMI dėl 38 tūkst. eurų palūkanų

Advokatų profesinė bendrija „ConsulTax“ to paties Kliento byloje laimėjo dar vieną ginčą su mokesčių administratoriumi. „ConsulTax“ pastangų dėka ne tik buvo įrodyta, kad PVM bei su juo susijusios sumos (kurios sudarė net 4,3 mln. eurų) bendrovei buvo apskaičiuotos nepagrįstai, bet ir apginta bendrovės teisė gauti beveik 38 tūkst. eurų palūkanų už laiku negrąžintą permoką.
 
Bendrovė prašymą grąžinti PVM permoką buvo pateikusi dar 2013 m. sausio mėn., tačiau Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Panevėžio AVMI) dėl permokos pagrįstumo pradėtas mokestinis patikrinimas užtruko daugiau kaip šešerius metus. Taigi PVM permoka bendrovei grąžinta 2019 m. sausio mėn. „ConsulTax“ įrodžius, jog bendrovei PVM apskaičiuotas nepagrįstai, t. y. įrodžius, jog bendrovės turėta PVM permoka buvo pagrįsta, bendrovė įgijo teisę už laiku negrąžintą PVM permoką gauti palūkanas.
 
Nors tuo metu Mokesčių administravimo įstatyme (toliau – MAĮ) nebuvo įtvirtinta taisyklė, numatanti, jog palūkanos turi būti skaičiuojamos ir tuo atveju, jeigu dėl permokos pagrįstumo yra pradedamas mokestinis patikrinimas, tačiau Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo pažymima, kad dėl permokos pagrįstumo pradėjus mokestinį patikrinimą, palūkanos turi būti pradėtos skaičiuoti po 30 dienų nuo pateikto prašymo grąžinti permoką. Taip pat teismų praktikoje pasisakoma, kad pagal mokesčių neutralumo principą draudžiama mažinti paprastai pagal nacionalinę teisę mokamų palūkanų sumą už laiku negrąžintą PVM skirtumą, atsižvelgus į kitas nei paties apmokestinamojo asmens veiksmais nulemtas aplinkybes.
 
Tačiau Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) pagal bendrovės pateiktą prašymą apskaičiuoti ir sumokėti palūkanas už laiku negrąžintą PVM permoką palūkanas apskaičiavo ir sumokėjo tik už laikotarpį nuo 2014 m., motyvuodama tuo, kad palūkanų už 2013 m. apskaičiavimui yra taikomas MAĮ 68 straipsnio (galiojusio 2019 m.) 1 dalyje įtvirtintas mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo penkerių metų senaties terminas, kuris PVM permokos sugrąžinimo momentu (2019 m. sausio mėn.) jau buvo suėjęs.
 
Nesutikome su VMI nurodytu palūkanų skaičiavimo laikotarpiu, kadangi minėtas MAĮ straipsnis reglamentuoja mokesčių, o ne nuo jų apskaičiuojamų delspinigių ar mokamų palūkanų apskaičiavimo ir perskaičiavimo terminus, todėl VMI sprendimą apskundėme Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – MGK).
 
MGK atsižvelgė į pateikto skundo argumentus ir pripažino, jog VMI pozicija, susijusi su MAĮ 68 straipsnyje nustatytu senaties termino taikymu (taikant analogiją skaičiuojamų palūkanų atžvilgiu) nėra pagrįsta. MGK akcentavo, kad nors palūkanų skaičiavimas yra vėlavimo sugrąžinti mokestį pasekmė, tačiau jų skaičiavimo esmė ir tikslas yra skirtingas nei mokesčių ir sietinas su žalos atlyginimu. Palūkanų skaičiavimui taikant tą patį senaties terminą, kaip ir mokesčių apskaičiavimui, būtų apribota mokesčių mokėtojo teisė į teisingą žalos atlyginimą už permokos negrąžinimo laikotarpį. MGK sprendime nurodė, kad nenustačius jokių aplinkybių, jog PVM permoka bendrovei laiku nebuvo grąžinta dėl jos kaltės, palūkanos turėjo būti skaičiuojamos visą laikotarpį iki galutinio permokos įskaitymo ar grąžinimo, palūkanų skaičiavimo termino pradžia laikant 31-ąją dieną po rašytinio prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos.
 
„ConsulTax“ pastangų dėka ne tik laimėtas mokestinis ginčas, kurio vertė Klientui net 4,3 mln. eurų, bet ir pats mokesčių administratorius Klientui privalės sumokėti beveik 38 tūkst. eurų siekiančias palūkanas už visą laikotarpį, per kurį Klientas negalėjo naudotis permoka.
 
Parengė mokesčių konsultantė Erika Kasperskaja