Naujienos

Teismas pasisakė dėl COVID-19 pandemijos kaip force majeure aplinkybės

Lietuvos apeliacinis teismas priėmė Klientui palankią nutartį, kuria priteisė iš atsakovo 75 proc. nuo neįvykdytos sutarties vertės dydžio baudą. Atmesdamas atsakovo argumentus dėl COVID-19 pandemijos kaip force majeure aplinkybės, teismas pažymėjo, kad pandemija ar jai suvaldyti pasitelktos priemonės pačios savaime negali būti laikomos nei nenugalimos jėgos, nei sutarties vykdymo esminio suvaržymo aplinkybėmis. Pandemijos ar jos valdymo priemonių poveikį reikia vertinti individualiai kiekvienų sutartinių teisinių santykių atžvilgiu.
 
Priimtoje nutartyje teismas pažymėjo, kad atsakovas nepateikė objektyvių duomenų, kurie pagrįstų, kaip COVID-19 pandemija ar jos valdymo priemonės tiesiogiai paveikė atsakovą. Aplinkybė, kad atsakovas buvo įtrauktas į tiesiogiai nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių sąrašą, taip pat nesudarė pagrindo atleisti atsakovą nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą. Teismas taip pat pažymėjo, kad aplinkybė, jog atsakovo kontrahentas pažeidė savo prievolę atsakovui ir dėl COVID-19 pandemijos laiku nepristatė įrangos, skirtos iš Kliento perkamai medžiagai apdirbti, nėra laikytina nenugalima jėga (force majeure).
 
Kliento interesams atstovavo ir konsultacijas teikė advokatas Olegas Kakurinas ir advokato padėjėjas Gediminas Odminis.