Naujienos

Teismas konstatavo VST sistemingą neobjektyvumą pareigūno atžvilgiu ir po ketverius metus trukusio bylinėjimosi atkūrė teisingumą

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs didelės apimties bylą, nustatė sistemingą neobjektyvumą, taikytą Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VST) Vilniaus dalinio vado pareigūno Sandriaus Survilos atžvilgiu.

 
Pirmosios instancijos teisme buvo sprendžiami trijų VST vado įsakymų teisėtumo klausimai. Teismas 2022-06-27 sprendimu tenkino visus kliento skundus: 1) panaikino VST vado įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, kuriuo pareigūnas buvo pažemintas pareigose po atleidimo; 2) panaikino VST vado įsakymą dėl grąžinimo ir atleidimo iš vidaus tarnybos; 3) grąžino pareigūną į VST Vilniaus dalinio vado pareigas bei priteisė kompensaciją už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo 2018-04-24 iki teismo sprendimo įvykdymo, kuri šiai dienai viršija 30 000 EUR, taip pat priteisė kliento patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 
Pasisakydamas dėl VST vado įsakymo skirti tarnybinę nuobaudą, kuria pareigūnas buvo pažemintas pareigose už tai, kad sportavo kitu laiku, nei buvo nurodyta grafike, ir sportuodamas nedėvėjo tarnybinės uniformos, teismas konstatavo, jog nors pareigūnas sportuodamas ne grafike nurodytą dieną pažeidė nustatytą fizinio pasirengimo treniruočių tvarką, tačiau toks nusižengimas vertintinas kaip mažareikšmis, kadangi nesukėlė realių neigiamų pasekmių. Teismas pažymėjo, jog pažeidimo mažareikšmiškumą įrodo ir tai, kad nėra neginčijamų įrodymų, kad pareigūnas aiškiai suvokė, kad tuo laiku negali sportuoti. Pareigūnui konstatuotas uniformos dėvėjimo pažeidimas bylą nagrinėjusio teismo pripažintas išvestiniu iš pažeidimo, susisijusio su sportavimu nenustatytu laiku, nes sportavimo metu uniformos pareigūnas neprivalėjo dėvėti.
 
Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog net ir pripažinus, kad tarnybinė atsakomybė pareigūnui turi būti taikoma, jam paskirta nuobauda laikytina akivaizdžiai neproporcinga: pareigūno padarytas pažeidimas buvo nepavojingas, formalaus pobūdžio, pasekmių nesukėlė. Šioje dalyje teismas taip pat pabrėžė, jog aplinkybių kontekstas (Nuo 2018 m. pavasario iki 2019 m. sausio, t. y. per trumpą laikotarpį, pareigūno atžvilgiu buvo priimti dar 4 neigiami tarnybinio pobūdžio sprendimai, 3 iš kurių teismų sprendimais pripažinti neteisėtais) netiesiogiai rodo atsakovės sistemingą neobjektyvumą pareigūno atžvilgiu laikotarpiu nuo 2018 m. pavasario iki 2019 metų vasario. Šios aplinkybės, teismo nuomone, dar kartą pagrindžia, kad parinkta nuobauda nebuvo objektyvi.
 
Pasisakydamas dėl VST vado įsakymo dėl grąžinimo ir atleidimo iš vidaus tarnybos, kuriuo VST, vykdant ankstesnį įsiteisėjusį teismo sprendimą, įpareigojantį grąžinti neteisėtai atleistą pareigūną į eitas pareigas, pareigūną grąžino į pareigas ir tuo pačiu įsakymu iš jų atleido, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2022-06-27 sprendime pripažino, jog VST į panaikintas pareigas grąžintam pareigūnui konkrečių pareigų nesiūlė, pateikė tik bendrą laisvų pareigybių sąrašą, tačiau nepateikė konkrečių pareigybių aprašymų bei pareigūno raštuose, adresuotuose VST, išdėstytų abejonių nepašalino, paliekant neaiškią ir neapibrėžtą situaciją.
 
Teismas akcentavo, jog įvertinus, kad iš bylos aplinkybių matyti, jog tarp pareigūno ir VST jau buvo susidariusi konfliktinė situacija ir pareigūno atžvilgiu laikotarpiu iki jo atleidimo buvo priimti neobjektyvūs tarnybiniai sprendimai (tai pripažinta įsiteisėjusiais teismų sprendimais), pareigūno poreikis reikalauti kuo didesnio apibrėžtumo ginčo situacijoje yra visiškai pagrįstas.
 
Teismas, vertindamas pareigūno galimybę grįžti į VST Vilniaus dalinio vado pareigas, iš kurių, kaip įsiteisėjusiu sprendimu pripažino abiejų instancijų teismai ankstesnėje byloje, pareigūnas buvo atleistas neteisėtai, konstatavo, jog pareigūno teisinė padėtis turėtų būti grąžinta į prieš tai buvusią padėtį. Priešingu atveju susidarytų situacija, kurioje iš neteisėtų atsakovės veiksmų (perkėlimo į žemesnes pareigas ir atleidimo iš jų) kiltų neigiamos pasekmės pareigūnui ir jo subjektinė teisė tęsti tarnybą pareigose, kurias jis ėjo iki neteisėto perkėlimo, būtų paneigta. Tokiu būdu iš ne teisės atsirastų teisė.
 
Sprendimas dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
 
Administracinė byla Nr. eI3-416-1066/2022
 
Kliento interesams atstovavo ir konsultacijas teikė advokatas Albertas Kručkauskas ir advokato padėjėja Eglė Kaminskienė