Naujienos

VĮ Registrų centras naudojasi teise inicijuoti juridinio asmens likvidavimą

Kadaise įsteigėte įmonę, tačiau dėl nepavykusios verslo idėjos ar kitų priežasčių veiklą laikinai sustabdėte, o galbūt veiklą sėkmingai vykdote, tačiau netikėtai sužinojote, kad VĮ Registrų centras inicijavo Jūsų įmonės likvidavimo procedūrą? Jūs ne vieni.

Pastaruoju metu VĮ Registrų centras gana aktyviai naudojasi savo Civilinio kodekso 2.70 straipsnyje numatyta teise inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, jeigu juridinis asmuo daugiau negu 12 mėnesių vėluoja pateikti Registrų centrui savo finansinės atskaitomybės dokumentus, arba esant kitiems Civilinio kodekso 2.70 straipsnyje numatytiems pagrindams (jų iš viso yra septyni). Praktikoje yra net pasitaikę atvejų, jog Registrų centro iniciatyva buvo likviduota ir išregistruota įmonė, nuosavybės teise valdžiusi nekilnojamąjį turtą. 

Jeigu savo įmonės veiklą vykdote arba, nepaisant laikino jos sustabdymo, ketinate tęsti (pavyzdžiui, brandinate naują verslo idėją, tačiau jos įgyvendinimui dar nesate pasiruošę), Registrų centro sprendimas inicijuoti Jūsų įmonės likvidavimo procedūrą gali itin „sumaišyti kortas“. 

Siekiant atšaukti Registrų centro iniciatyva inicijuotą juridinio asmens likvidavimo procedūrą, remiantis Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 5 dalimi, būtina kreiptis į teismą. Teismui, teikiant prašymą atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą, turėtų būti pateikti duomenys ar dokumentai, įrodantys, jog nebeegzistuoja aplinkybės, dėl kurių Registrų centras priėmė sprendimą inicijuoti įmonės likvidavimo procedūrą. 

Atkreiptinas dėmesys, kad kreipimasis į teismą su prašymu dėl inicijuoto įmonės likvidavimo atšaukimo vykdomas ne ginčo teisena ir yra kiek formalesnis veiksmas, negu realių ginčų nagrinėjimas, tačiau, bet kuriuo atveju, prašymas teismui turi atitikti Civilinio proceso kodekso reikalavimus. 

Nepaisant to, kad prašymo teismui dėl inicijuoto įmonės likvidavimo atšaukimo pateikimas nėra toks sudėtingas, kaip kilusio realaus komercinio ginčo nagrinėjimas teisme, kreipimasis į teismą bet kuriuo atveju sukelia laiko ir, galimai, finansines sąnaudas, taigi, geriausia to išvengti. Todėl, jeigu vadovaujate įmonei, nepriklausomai nuo to, ar įmonė vykdo veiklą, ar ne, teikti Registrų centrui metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, taip pat vykdyti kitus įmonių veiklą reglamentuojančius teisės aktus būtina. 

 

Parengė Gediminas Odminis