Naujienos

Mokesčių planavimas saugo nuo mokestinių ginčų ir jų keliamos rizikos

Mokestiniai ginčai paprastai kyla dėl netinkamai apskaitytų mokestinių prievolių ir dėl to klaidingai užpildytų mokesčių deklaracijų, pavėluoto mokesčių mokėjimo ar kitokių priežasčių. Tai gali turėti rimtų finansinių padarinių. Valstybės institucijoms pritaikius sankcijas, tai gali netgi pakenki įmonės reputacijai, kas dažnu atveju sukelia didesnę žalą nei priskaičiuotos netesybos. Visgi šių situacijų galima išvengti arba jas suvaldyti, tačiau tam reikalingas atidus ir nuoseklus mokesčių planavimas.

Mokesčių ginčai ir jų keliama rizika 

Netinkamas mokesčių planavimas ir jo keliama rizika gali būti įvairi. Pavyzdžiui, bendrovė sudarė įmonės veiklai nebūdingą sandorį, dėl ko sandoris buvo klaidingai apskaitytas bendrovės buhalterijoje bei netinkamai apskaičiuoti tenkantys mokesčiai. Tokiu atveju gali tekti sumokėti delspinigius už laiku tinkamai nedeklaruotą sandorį.

Tai rodo, kad mokesčių planavimas nėra tik teisėtas būdas sumažinti mokestinę naštą, bet ir yra neišvengiama rizikos valdymo dalis. Atidžiai ir profesionaliai atliekama apskaita padeda užkirsti kelią mokestiniams ginčams ir sumažinti finansinius nuostolius.

Mokesčių planavimo principai

Veiksmingas mokesčių planavimas grindžiamas keliais pagrindiniais principais. Pirmasis ir svarbiausias jų – laikytis įstatymų bei atidžiai sekti visus mokesčių deklaravimo terminus. Tam tikrais atvejais konkretus sandoris ar sandorių grandinė gali kelti klausimų dėl tinkamos tokių sandorių apskaitos. Todėl siūlytina kreiptis į specialistus, kad šie padėtų išvengti klaidų bendrovės apskaitoje.

Antrasis principas – tvarkingi dokumentai. Bendrovės finansinė apskaita yra nuolatos besitęsiantis procesas. Todėl pastebėjus klaidą, gali tekti tikslinti deklaracijas už kelerius metus. Tad tvarkingai vedama bendrovės apskaita tokiais atvejais yra neįkainojamas pagalbininkas.

Trečiasis principas – proaktyvumas. Mokesčių planavimo esmė yra aiškiai suprasti prisiimamas bendrovės mokestines prievoles. Todėl būtina iš anksto įvertinti galimas artėjančio sandorio mokestines rizikas ir imtis atitinkamų tokių rizikų sumažinimo veiksmų.

Taip pat svarbu žinoti apie mokesčių įstatymų pakeitimus ir naujas teisines direktyvas, nes tai gali turėti įtakos ateities planams ir strategijoms.

Mokesčių planavimo strategijos 

Mokesčių planavimo strategijomis vadinami praktiniai veiksmai, kurie padeda įgyvendinti anksčiau aptartus principus. Vienas iš esminių jų aspektų – teisėtas mokesčių lengvatų taikymas. Įmonės ir privatūs asmenys turėtų kruopščiai išnagrinėti galimas mokesčių lengvatas, kurios gali apimti investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą, aplinkos apsaugą ar darbuotojų švietimą.

Dar viena strategija – verslo struktūros optimizavimas. Tai reiškia verslo veiklos modelio ir juridinės formos pasirinkimą, atsižvelgiant į mokesčių efektyvumą. Tarkime, pasirinkti mažesnio mokesčių tarifo jurisdikciją arba teisiniu keliu atidėti tam tikrų mokesčių mokėjimą.

Mokesčių planavimo nauda 

Nuoseklus ir profesionalus mokesčių planavimas suteikia tiek finansinių, tiek ir verslo valdymo privalumų. Didžiausias jų – bendros mokesčių naštos sumažinimas. Tai pasiekiama per teisėtą mokesčių atidėjimą ir atskaitymą, taip didinant įmonės ar asmeninį kapitalą ir likvidumą.

Antras svarbus mokesčių planavimo privalumas – teisinis saugumas. Teisingai ir laiku atliekamas mokesčių mokėjimas sumažina riziką susidurti su valstybinių mokesčių institucijų patikrinimais ir galimais ginčais. Šis aspektas ypač svarbus, nes tokie ginčai sukelia laiko ir finansinių nuostolių bei kenkia įmonės reputacijai.

Tinkamai vykdomi įmonės mokesčių procesai skatina geresnį finansų valdymą ir padeda įmonėms ar asmenims efektyviau planuoti savo veiklą, taip pat aiškiai suvokti savo mokestinius įsipareigojimus. Savo ruožtu tai palengvina investicinių sprendimų priėmimą, nes mokesčių veiksnys visuomet įtraukiamas ir į finansinius ateities planus.

Rekomendacijos

Norint pasiekti geriausių rezultatų, rekomenduojama:

  • Konsultuotis su mokesčių teisės ekspertais ir auditoriais, kurie padės suprasti sudėtingus šios srities niuansus ir suteiks praktinių patarimų.

  • Reguliariai atnaujinti mokesčių žinias ir sekti teisės aktų pakeitimus, kad būtų galima greitai reaguoti į galimus mokesčių aplinkos pokyčius. 

  • Tinkamai dokumentuoti visus finansinius sandorius ir mokesčių planavimo sprendimus, kad būtų užtikrintas sklandus atsiskaitymas su mokesčių institucijomis ir sumažinta bet kokių ginčų tikimybė.

  • Diversifikuoti mokesčių planavimo strategijas atsižvelgiant į individualias verslo ar asmenines aplinkybes, kad būtų užtikrintas optimalus mokesčių efektyvumas.

  • Taikyti etiškas ir teisėtas mokesčių planavimo praktikas, kad būtų išvengta bet kokių teisinių nesklandumų.