Naujienos

Teisme ginčijama kriminalinės žvalgybos metodų naudojimo administracinėse bylose praktika

Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pareigų atleistas Dainoras Bradauskas teisme ginčija praktiką, kai prieš sunkaus kriminalinio nusikaltimo nepadariusį asmenį panaudojamos kriminalinės žvalgybinės priemonės.
 
Pasak D. Bradausko gynėjo, Advokatų profesinės bendrijos „Kručkauskas, Blaškevičius, Gruodis ir partneriai ConsulTax“ vadovaujančiojo partnerio Alberto Kručkausko, prieš D. Bradauską surinkta žvalgybinė informacija, teisės specialistų vertinimu, buvo panaudota neteisėtai.
 
„Atkreipiame dėmesį, kad Dainoro Bradausko atveju buvo tiriamas tarnybinis nusižengimas. Tai buvo administracinė byla, kurioje negalimas sekimas ir privačių pokalbių pasiklausymas. D. Bradauskas nusikaltimo padarymu nebuvo įtariamas. Buvo sekamas visai kitas asmuo, todėl manome, kad šio tyrimo metu neteisėtai suvaržyta asmens Konstitucinė teisė į privatų gyvenimą. Konstitucija gina žmogaus teises į privatų gyvenimą ir nurodo labai aiškias išimtis“, – pažymi advokatas A. Kručkauskas.
 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, suabejojęs, ar tiriant tarnybinius nusižengimus gali būti naudojami kriminalinės žvalgybos duomenys, šiuo klausimu kreipėsi į Konstitucinį teismą.
 
Kaip skelbta anksčiau, prieš D. Bradauską surinkta kriminalinės žvalgybos informacija tapo jo atleidimo iš  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pareigų šių metų sausį pagrindu.  
 
Lietuvos Respublikos finansų ministras priėmė įsakymą, pripažino, kad D. Bradauskas padarė tarnybinį nusižengimą ir už šio pažeidimo padarymą skyrė tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš tarnybos nuo 2017 m. sausio 23 d.

Įsakymas yra grindžiamas Komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1K-6 „Dėl komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo“ 2017 m. sausio 20 d. išvada Nr. 12.13-TN-2 „Dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko D. Bradausko galimai padaryto tarnybinio nusižengimo“, kuri paremta kriminalinės žvalgybos duomenimis.

D. Bradauskas, nesutikdamas su įsakymu, pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą, kuriuo prašo įsakymą panaikinti.

Teismas nutartimi nustatė, kad byla bus nagrinėjama neviešuose posėdžiuose, nes į bylą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktoje medžiagoje yra duomenys apie konkrečius mokesčių mokėtojus.

Parengiamasis teismo posėdis numatytas gegužės 31 d.
 
Paskelbta: 2017-05-30