Naujienos

Ar suformuluoti išvadas neatlikus tyrimo yra teisėta - advokato komentaras

Buvęs Lietuvos automobilių kelių direkcijos vienas vadovų Daivis Zabulionis teismui teikia įrodymus, jog iš tarnybos buvo atleistas šiurkščiai pažeidus įstatymus – tarnybinio patikrinimo išvados buvo suformuluotos bei įsakymas dėl jo atleidimo iš pareigų pasirašytas neatlikus išsamaus tyrimo. D. Zabulionis taip pat siekia prisiteisti prarastą atlyginimą ir grįžti į buvusias pareigas.

Advokatų profesinės bendrijos „Kručkauskas, Blaškevičius, Gruodis ir partneriai ConsulTax“ vadovaujančio partnerio Alberto Kručkausko teigimu, skunde nurodoma, jog atleidžiant iš pareigų buvo šiurkščiai pažeistos tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams procedūros.

„Įvertinus procedūros atlikimo trukmę, darytina išvada, kad Daivio Zabulionio atleidimas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojo pareigų buvo savitikslis. Tarnybinio patikrinimo išvados ir įsakymas dėl atleidimo iš darbo pasirašyti žaibiškai, visas tyrimas užtruko 2-3 valandas, realiai joks išsamus tyrimas nebuvo atliktas, nėra net menkiausių įrodymų, kad D. Zabulionis padarė kažką neteisėto“, – pažymi teisininkas.

Advokatas A. Kručkauskas atkreipia dėmesį ir į tai, kad D. Zabulionio atleidimo iš tarnybos priežastimi tapo ne tarnybinio patikrinimo metu nustatyti tarnybiniai nusižengimai, kaip to reikalauja įstatymas, o Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pažymoje įvardyta D. Zabulionio pažintis su koncerno „MG Baltic“ viceprezidentu Raimundu Kurlianskiu.

Jokių įrodymų, kad D. Zabulionis būtų supainiojęs viešuosius ir privačius interesus ar padaręs kitą tarnybinį nusižengimą, STT pažymoje nepateikta. Taip pat nėra pateikta ir jokių patikimų duomenų, jog šie pažįstami asmenys būtų sprendę kokius nors su užimamomis pareigomis susijusius klausimus. Pažymoje nurodoma, kad D. Zabulionis ir R. Kurlianskis susipažino studijuodami Vilniaus universitete, kad yra pažįstamos ir jų šeimos.

Advokatas A. Kručkauskas nurodo, kad be minėto pažinties fakto STT pažymoje, pateikiamos trečiųjų asmenų darytos prielaidos, pasvarstymai, kaip būtų galima paveikti D. Zabulionį. Tačiau jokie įrodymai, kad D. Zabulionio sprendimai buvo paveikti, ar jis padarė tarnybinį nusižengimą, nebuvo surinkti ir pateikti.

Pagal įstatymus, kiekvienas tarnautojas turi teisę į teisingą ir objektyvų jam mestų kaltinimų ištyrimo procesą, pažymi advokatas A. Kručkauskas: „Valstybės tarnautojas negali būti atleistas iš užimamų pareigų vien dėl to, kad nuo jaunystės yra pažįstamas ar bendrauja su asmeniu, kuris šiandien yra vertinamas prieštaringai.“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 977 „Dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių“ 3 punktas nustato, kad tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas per 5 darbo dienas nuo oficialios informacijos apie tarnautojo galimai padarytą tarnybinį nusižengimą gavimo. Pagal šių taisyklių 5 punktą, valstybės tarnautojo galimai padarytiems pažeidimams tirti, sudaroma speciali komisija.

Taisyklių 7 punkte nurodoma, kad komisija per 5 darbo dienas nuo komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo, surašo pranešimą apie tarnybinį nusižengimą. Šiuo pranešimu komisija pasirašytinai informuoja valstybės tarnautoją, įtariamą padarius tarnybinį nusižengimą, kad pradėtas šio tarnybinio nusižengimo tyrimas, ir kartu pateikia nurodytam valstybės tarnautojui turimą informaciją apie tarnybinį nusižengimą. Taisyklių 8 punktas įtvirtina, kad valstybės tarnautojas, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 7 punkte nurodyto pranešimo gavimo gali pateikti komisijai rašytinį paaiškinimą dėl tarnybinio nusižengimo.

D. Zabulionio skundas dėl atleidimo iš pareigų Vilniaus apygardos administraciniame teisme bus nagrinėjamas 2017 m. birželio  7 d. Iš pareigų jis buvo atleistas 2017 m. kovo 6 d., gavus STT pažymą. D. Zabulionis ne tik ginčija atleidimo pagrindą, bet ir siekia prisiteisti prarastą atlyginimą bei grįžti į buvusias pareigas.

 

Paskelbta: 2017-06-06