Finansiniai ir ekonominiai nusikaltimai

Finansiniai ir ekonominiai nusikaltimai

Finansiniai ir ekonominiai nusikaltimai – tai ypač rimti, su ekonominėmis veiklomis susiję teisės pažeidimai. Šios nusikalstamos veikos daro žalą ekonomikai ir visuomenei, todėl jų tyrimas ir suvaldymas yra nepaprastai svarbus.

Advokatų profesinė bendrija „ConsulTax“ teikia profesionalią teisinę pagalbą finansinių ir ekonominių nusikaltimų bylose. Mūsų teisininkai sėkmingai atstovauja su šiomis sudėtingomis situacijomis susiduriantiems klientams.

Mūsų tikslas – atstovauti klientų teisėms ir interesams bei garantuoti sąžiningą ir teisėtą gynybą. „ConsulTax“ komanda atstovauja klientų interesams ne tik teisme, bet ir teisėsaugos institucijose, tokiose kaip Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Ekonominė policija. 

Atstovaujame klientams visuose ikiteisminio tyrimo etapuose ir teismo proceso metu. 

Mūsų patirtis civilinės, mokestinės ir baudžiamosios teisės srityse leidžia teikti vertingas konsultacijas ir padėti suprasti su finansiniais sandoriais susijusius teisinius procesus.

Ekonominių nusikaltimų bylos, kurių imamės, nagrinėjamos bendradarbiaujant su auditoriais, revizoriais ir turto vertintojais. Tokiu būdu gaunamos objektyvios ir patikimos tyrimo išvados, kurios yra panaudojamos teisme.

Mūsų advokatai pasirengę ginti jūsų teises ir atstovauti šiais klausimais:

  • ekonominių nusikaltimų teisė;

  • finansinių ir ekonominių nusikaltimų tyrimai;

  • ginčai su FNTT;

  • atstovavimas Ekonominėje policijoje;

  • advokato pagalba kratos metu ir kt.