Naujienos

Teismo sprendimas užkirto kelią šališkiems atleidimams iš tarnybos

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018-02-14 paskelbė sprendimą byloje, kurioje buvęs Lietuvos automobilių kelių direkcijos vienas vadovų Daivis Zabulionis skundė atleidimą iš pareigų. D. Zabulionis skundą grindė tuo, kad iš tarnybos direkcijoje buvo atleistas be teisinio pagrindo, tai yra pasirėmus ne surinktais įrodymais, o apkalbomis ir šmeižtu.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skundą tenkino, patvirtindamas, kad D. Zabulionis iš tarnybos buvo atleistas neteisėtai. Teismas panaikino Kelių direkcijos direktoriaus įsakymą dėl atleidimo iš darbo, nurodė grąžinti pareiškėją į pareigas ir priteisė dėl neteisėto atleidimo prarastas pajamas.

D. Zabulioniui atstovaujantis Advokatų profesinės bendrijos „ConsulTax“ vadovaujantis partneris Albertas Kručkauskas pažymėjo, kad šis sprendimas buvo svarbus ne tik jo klientui, bet ir teisinei praktikai, nes sprendimas turės reikšmingą poveikį ateityje nagrinėjant panašias bylas. „Džiaugiamės, kad šis teisėjų kolegijos sprendimas tapo precedentu ir, teisės požiūriu, neleistina paskata ateityje neatlikus tyrimo, neturint faktų, susidoroti su kiekvienu neįtikusiu tarnautoju."

„Daug vilčių dėjome į tai, kad bylą nagrinėjo išplėstinė teisėjų kolegija. Tikėjomės, kad kolegija įsigilins į tai, kad byla buvo šališka, kad tarnybinio patikrinimo išvados, kurios tapo dingstimi atleisti D. Zabulionį iš tarnybos, nebuvo paremtos faktais“, – po teismo sakė D. Zabulionio advokatas.

Buvęs Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovo pavaduotojas D. Zabulionis iš pareigų buvo atleistas 2017 m. kovo 6 d., gavus Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pažymą, ir nesilaikant žemiau nurodytų teisės aktų nuostatų.

Pagal įstatymus, kiekvienas tarnautojas turi teisę į teisingą ir objektyvų jam mestų kaltinimų ištyrimo procesą, – pažymi advokatas A. Kručkauskas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 977 „Dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių“ 3 punktas nustato, kad tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas per 5 darbo dienas nuo oficialios informacijos apie tarnautojo galimai padarytą tarnybinį nusižengimą gavimo. Pagal šių taisyklių 5 punktą, valstybės tarnautojo galimai padarytiems pažeidimams tirti, sudaroma speciali komisija.

Taisyklių 7 punkte nurodoma, kad komisija per 5 darbo dienas nuo komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo, surašo pranešimą apie tarnybinį nusižengimą. Šiuo pranešimu komisija pasirašytinai informuoja valstybės tarnautoją, įtariamą padarius tarnybinį nusižengimą, kad pradėtas šio tarnybinio nusižengimo tyrimas, ir kartu pateikia nurodytam valstybės tarnautojui turimą informaciją apie tarnybinį nusižengimą. Taisyklių 8 punktas įtvirtina, kad valstybės tarnautojas, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 7 punkte nurodyto pranešimo gavimo gali pateikti komisijai rašytinį paaiškinimą dėl tarnybinio nusižengimo.