Naujienos

Teismas panaikino VšĮ Inovacijų agentūra priimtą sprendimą

Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino VšĮ Inovacijų agentūra (iki reorganizavimo – VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra) sprendimą, kuriuo Klientui buvo pritaikyta sankcija ir 25 proc. nuo pradinės pirkimo sutarties vertės buvo pripažinti netinkamomis finansuoti išlaidomis.
 
Sutikdamas su Kliento skundo argumentais, teismas konstatavo, kad priešingai nei nurodė VšĮ Inovacijų agentūra savo sprendime, Klientas nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 9 dalies. Teismas pažymėjo, kad atsakovė pernelyg plečiamai aiškina VPĮ 55 straipsnio 9 dalį, kurioje yra aiškiai įtvirtinta, kad perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.
 
Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad VšĮ Inovacijų agentūra savo sprendime padarė nepagrįstą išvadą, jog Klientas privalėjo paprašyti tiekėjų paaiškinti pasiūlyme pastebėtas klaidas.
 
Kliento interesams atstovavo ir konsultacijas teikė advokatas Olegas Kakurinas ir advokato padėjėjas Anaras Baširovas.