Naujienos

Aukštesnės instancijos teismui teiksime įrodymus šališko atleidimo iš tarnybos byloje

Buvęs Lietuvos automobilių kelių direkcijos vienas vadovų Daivis Zabulionis apskundė Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo buvo pripažintas teisėtai atleistas iš pareigų.

D. Zabulioniui atstovaujantis Advokatų profesinės bendrijos „Kručkauskas, Blaškevičius, Gruodis ir partneriai ConsulTax“ vadovaujantysis partneris Albertas Kručkauskas pažymi, kad byla vertintina kaip šališka.

„Prašysime aukštesnės instancijos teismo atkreipti dėmesį ir įvertinti tai, jog nė vienas tarnybinio tyrimo išvados teiginys neturi teisinio pagrindimo. Tai yra, nesurinkus nė menkiausio įrodymo apie padarytą tarnybinį nusižengimą ar sukeltą grėsmę reputacijai, tarnautojas apkaltinamas nebūtais dalykais, surašomos šmeižikiškos išvados, kurių pagrindu jis žaibiškai atleidžiamas iš pareigų“.

Pasak advokato A. Kručkausko, praktika, kai tarnautoju atsikratoma nepagrįstai, griauna teisingumo kaip pamatinės vertybės suvokimą. Neužkirtus tam kelio, teisininko manymu, valstybės tarnyboje gali kilti grandininė reakcija, kai ir kiti nepageidaujami tarnautojai gali būti atleidžiami šiurkščiai pažeidžiant įstatymus, tiesiog spragtelėjus pirštais.

 Įvertinus tyrimo metu surinktą ir teismui pateiktą medžiagą, anot teisininko, darytina išvada, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojas iš pareigų buvo atleistas tik dėl pažinties su koncerno „MG Baltic“ viceprezidentu Raimundu Kurlianskiu, kuris dėl jam pateiktų įtarimų korupcijos byloje šiandien yra vertinamas prieštaringai.

Buvęs Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovo pavaduotojas D. Zabulionis iš pareigų buvo atleistas 2017 m. kovo 6 d., gavus Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pažymą.

Advokatas A. Kručkauskas pažymi, kad atleidimo priežastimi tapo pažymoje įvardyta D. Zabulionio pažintis su koncerno „MG Baltic“ viceprezidentu R. Kurlianskiu. Pasak teisininko, tarnybinio patikrinimo išvados ir įsakymas dėl atleidimo iš darbo buvo pasirašyti žaibiškai, visas tyrimas užtruko vos 2-3 valandas, tai yra joks išsamus tyrimas net nebuvo atliktas, nebuvo net menkiausių įrodymų, kad D. Zabulionis padarė kažką neteisėto.

Pagal įstatymus, kiekvienas tarnautojas turi teisę į teisingą ir objektyvų jam mestų kaltinimų ištyrimo procesą, pažymi advokatas A. Kručkauskas: „Valstybės tarnautojas negali būti atleistas iš užimamų pareigų vien dėl to, kad nuo jaunystės yra pažįstamas ar bendrauja su asmeniu, kuris šiandien yra vertinamas prieštaringai.“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 977 „Dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių“ 3 punktas nustato, kad tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas per 5 darbo dienas nuo oficialios informacijos apie tarnautojo galimai padarytą tarnybinį nusižengimą gavimo. Pagal šių taisyklių 5 punktą, valstybės tarnautojo galimai padarytiems pažeidimams tirti, sudaroma speciali komisija.

Taisyklių 7 punkte nurodoma, kad komisija per 5 darbo dienas nuo komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo, surašo pranešimą apie tarnybinį nusižengimą. Šiuo pranešimu komisija pasirašytinai informuoja valstybės tarnautoją, įtariamą padarius tarnybinį nusižengimą, kad pradėtas šio tarnybinio nusižengimo tyrimas, ir kartu pateikia nurodytam valstybės tarnautojui turimą informaciją apie tarnybinį nusižengimą. Taisyklių 8 punktas įtvirtina, kad valstybės tarnautojas, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 7 punkte nurodyto pranešimo gavimo gali pateikti komisijai rašytinį paaiškinimą dėl tarnybinio nusižengimo.

„Manome, kad D. Zabulionis iš tarnybos buvo atleistas šiurkščiai pažeidus įstatymus“, - sako pareiškėjo advokatas. Pareiškėjas siekia atgauti dėl atleidimo prarastas pajamas bei grįžti  į buvusias pareigas.